TOR KRISTIANSEN TOR HØVIK (foto)

— Vi seiler i medvind. Det vi står for er blitt mer kjent og akseptert, mener Randi Hag, leder for Human-Etisk Forbund i Bergen i jubileumsåret. 50 år er gått siden forbundet hadde sin spede begynnelse i Oslo. I dag er det vokst til nærmere 68.000 medlemmer på landsplan og regnes som Nord-Europas største livssynsorganisasjon.

Vi har samlet Randi Hag sammen med sentrale medlemmer som Solveig Torgersen Lien, Olav Bjugan, Janeke Vatne, Pia Kristin Kalland og Hilde Brennhovd til en jubileumsprat.

Første møte

Janeke Vatne var selv med på stifteren Kristian Horns første møte i Bergen i 1967, og husker det godt. Det ble holdt i 2. etasje i hovedbiblioteket. Lokalet var stuende fullt av folk, og stemningen fortettet. Janeke Vatne minnes hvordan Kristian Horn brant for saken og løftet møtet. Folk stilte seg i en lang kø etterpå for å melde seg inn.

Kristian Horn ville at humanetikken skulle bygges på fornuft, rasjonalitet og menneskelige behov i dette livet - ikke på forestillinger om guder eller et liv etter døden. Forbundet slet imidlertid med oppslutningen og fikk bare tusen medlemmer de første fjorten årene. Først med karismatiske Levi Fragell i lederstolen begynte gullalderen.

I Bergen hadde forbundet vind i seilene i 1980-årene. Pensjonistene Solveig Torgersen Lien og Olav Bjugan, tidligere aktive ledere, husker hvor lett det var å samle folk til medlemsmøter og få folk til å påta seg verv og oppgaver på fritiden. I dag har oppgavene økt og mange tillitsvalgte gjør svært mye. Derfor trenges flere til å dele på utfordringene.

Økning

På flere områder øker aktiviteten. Nærmere 40 barn og deres familier var samlet til Navnefest i Logen sist søndag i regi av Human-Etisk Forbund. Forbundet fikk vigselsrett for to år siden. I fjor ble 30 par viet i Hordaland. I år har allerede 43 par meldt seg.

— Vi er bare fem med vigselsrett i Hordaland. Behovet er nå så stort at vi må utdanne flere, opplyser Pia Kristin Kalland. Hun gjør dette på fritiden sin og opplever det som svært meningsfullt.

Forbundet har i år 42 konfirmantgrupper i Bergen og fyller Grieghallen hele seks ganger 6. og 7. mai. Kim Friele blir årets festtaler. På landsplan velger i dag 17 prosent av de unge borgerlig konfirmasjon - eller humanistisk konfirmasjon, som det er omdøpt til fra neste år. Hilde Brennhovd peker på at konfirmasjon opprinnelig var betegnelsen på en romersk krigsskole og ikke hadde kirkelig innhold.

HEF har gjennom sitt hjelpeprosjekt Humanistisk aksjon for menneskerettigheter i u-land i mange tiår drevet hjelpearbeid i India, senere også Uganda og Nepal. Borgerlige konfirmanter har også deltatt i dette gjennom Frihetsaksjonen de siste par år.

Muligheten til humanistisk gravferd er kanskje minst kjent. HEF hadde 27 gravferder i Bergen i fjor. Alle forbundets medlemmer får humanistisk gravferd, men andre kan òg benytte seg av tilbudet. I Bergen benyttes stort sett kapellene på Møllendal. I distriktet kan det være vanskeligere å finne egnede lokaler, slik at gymnastikksaler og ungdomshus ofte må benyttes.

Tro

— Hva tror dere på?

— Jeg tror ikke på noe, kanskje tror jeg i dag på en alminnelig tvil, sier Olav Bjugan, som er agnostiker og ikke ateist.

Randi Hag opplyser at hun tror på menneskerettighetene og på menneskets ukrenkelighet og verdighet. Medlemmene har ingen sans for at skolen har en kristen formålsparagraf og vil snarest mulig skille Kirken fra staten.

Human-Etisk Forbund har i dag 5143 medlemmer i Hordaland og 3733 i Bergen. Fortsatt er det lettere å bli akseptert som humanist i byen enn i distriktet. Det er blitt lettere å melde seg ut av statskirken, blant annet fordi det ikke lenger er nødvendig å legge ved dåpsattest.