– Jeg er veldig skuffet. Resultatet er langt fra det som lå i Bolstad-utvalget og som jeg støttet, sier generalsekretær Kirsten Mile til NTB.

Les også:

Bredt forlik sikret kristne og humanistiske verdier

Hun sier at hun som utvalgsmedlem ikke ville ha støttet et slikt resultat som forliket innebærer. Bolstad-utvalget ble i sin tid satt ned av regjeringen for å vurdere ny formålsparagraf i skole og barnehage.

Kristen dreining

– Forliket er en veldig dreining i retning av stor vekt på kristen-humanistiske verdier. Samtidig er forliket tilbakeskuende fordi det legger stor vekt på arv og tradisjon.

– I Bolstad-utvalget var vi mer opptatt av framtida, sier hun.

Mile sier også at forliket er ekskluderende for dem som ikke er etnisk norske, eller som ikke tilhører den kristne tradisjon.

– Jeg er veldig skuffet over at en flertallsregjering ikke bruker flertallet sitt, konkluderer hun.

Leder i Humanetisk Ungdom, Lars-Petter Helgestad, frykter at forliket vil tolkes som en fortsatt støtte til skolegudstjenester og annen kristen misjonering i skolen.

Fornøyde foreldre

Leder i Foreldreutvalget for grunnskolen, Loveleen Rihel Brenna, er derimot strålende fornøyd.

– Det er en gledens dag for foreldre og Skole-Norge at foreldrene har fått gjennomslag i formålsparagrafen, sier hun i en pressemelding.

I forliket har samarbeidet mellom skole og hjem fått en mer fremtredende plass enn i regjeringens opprinnelige forslag.

– Dette er helt i tråd med vårt syn om at foreldre er en likeverdig og verdifull samarbeidspartner i skolen, sier hun.