Vanligvis har samferdselsdirektør Ove Foldnes hatt beskjedne seks millioner kroner til å legge nytt dekke på de kommunale veiene årlig. I år har byråd Lisbeth Iversen sørget for at han får 46 millioner kroner å strø utover lite pent vedlikeholdte bergensveier.

— Endelig kan vi komme i gang, og behovet er stort, sier Iversen.

Blir din vei ny i år? Sjekk hele listen her.

  • Med den satsingen som er nå vil vi kunne ta inn mye av det etterslepet som har vært på veivedlikehold, sier Foldnes.

Vei i vellinga i Fana

Han legger ikke skjul på at oppgraderingen er sårt tiltrengt. I utgangspunktet skal et dekke kunne ha en levetid på 20 år, men mange av de bergenske veiene har stått uberørt mye lenger enn det.

  • Det gjør også at kostnadene til lapping og vedlikehold blir større. Dette handler også om trafikksikkerhet, sier Foldnes.

I 2009 vil kommunen både reasfaltere hele veier og delstrekninger. De stedene hvor brosteinen har fått for hard medfart vil også bli rustet opp. Totalt er det snakk om 39.207 meter vei, og totalt 107 gatenavn er på finne på listen. Det er imidlertid store forskjeller fra bydel til bydel.

Aller mest utbytte får folkene i Fana. Der skal nær 13 kilometer vei rustes opp på i alt 27 prosjekter. Aller minst ny asfalt vil det komme i Fyllingsdalen, hvor kun fire veistubber på totalt 1,3 kilometer skal rustes opp.

Det er byrådet i Bergen som har bevilget midlene gjennom budsjettet for inneværende år. Hvilke gater som skal prioriteres er det imidlertid Foldnes og hans stab som har vurdert.

  • Det er en ren faglig vurdering som ligger bak prioriteringen, sier han.
  • Det er kanskje noen som vil mene at deres gate burde vært med på listen?
  • Jo, det er nå ofte slik at hver enkelt ser dette med egne øyne. Vi har jo objektive kriterier som ligger til grunn for vår prioritering, sier Foldnes.

At det betyr at alle veiene på listen er blant Bergens dårligste, er likevel ikke sikkert.

  • Vi har også tatt hensyn til om det ligger andre planer som kan komme i konflikt med dette arbeidet. Vi vil for eksempel ikke legge nytt dekke dersom vi allerede vet at det er planlagt gravearbeid på en strekning, sier samferdselsdirektøren.

Håp også neste år

Han gir også håp til dem som ikke finner sin veistubb på listen over prioriterte tiltak nå.

  • I økonomiplanen ligger det inne 35 millioner i 2010. Det betyr at vi vil få gjort veldig mye også neste år, forklarer han.

Han kan heller ikke garantere at alle de 107 prosjektene blir gjennomført i år.

  • Jeg må understreke at listen kan bli endret. Vi vet av erfaring at det dukker opp uforutsette ting som gjør at vi må omprioritere, sier Foldnes.

Hvilke hull bør fylles først? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

NULL HULL: Veiene i Bergen er fulle av hull. Nå skal de bort.
Paul S. Amundsen