Noe foregår i Statens vegvesens regi, andre prosjekter står ulike etater i Bergen kommune for. Hos mange skaper alle gravearbeidene irritasjon. Trøsten får være at både veivesenet og kommunen lover at alt skal bli så mye bedre når prosjektene en gang blir ferdige. Og Bergens helligdom, 17. mai-prosesjonen og dens faste rute, blir ikke berørt av de omfattende gravearbeidene i sentrumsgatene.

Får det bedre

— Jeg er sikker på at både gående, syklende og kjørende får det bedre når vi blir ferdig med det vi holder på med, sier prosjektleder Asbjørn Valen i Statens vegvesen.

— I en periode har kanskje kapasiteten i sentrumsgatene vært mindre. Resultatet av det vi driver med, tror jeg vil bli oppfattet positivt, sier han.

De mest omfattende prosjektene akkurat nå, foregår på Bryggen og Blomstertorget, i Nygårdsgaten fra Florida og nordover til Hans Tanks gate, i Foreningsgaten/Olav Kyrres gate, og på Vågsallmenningen.

Skur 10 rives

På Bryggen skal Havnevesenets omstridte skur 10 bort. Det gjøres for å skyve trafikken litt lenger ut mot kaikanten og bort fra den verneverdige bebyggelsen på Bryggen. Endringen er også et ledd i prioriteringen av kollektivtrafikken. Arbeidet skal være ferdig til Sankthans, og skal foregå uten nevneverdige trafikkrestriksjoner.

Rivingen av skur 10 medfører at det blir satt opp et midlertidig lager for torghandlerne på Blomstertorget.

Ny trolleylinje

Det skal skje mer i det samme området. Utover Strandkaien vil det pågå arbeid med fortauet ut mot kaien. Veien vil ikke bli stengt, men innsnevring og kjørerestriksjoner kan forekomme. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av august. Hensikten er å rydde plass for den nye trolleybusstraséen som skal gå ned Torget, til venstre og utover Strandkaien, og deretter innover Strandgaten igjen.

Om ett år skal dessuten lyskrysset Torget/Strandkaien bygges om.

Spaserer man i motsatt retning fra Torget, inn mot Vågsbunnen, er det også stor aktivitet. Der holder Bergen kommune ved Grønn Avdeling på med å ruste opp gatelegemet.

Fullfører gater

Det mest langvarige arbeidet foregår i Nygårdsgaten, fra krysset Hans Tanks gate, til Lars Hilles gate. Gaten ble stengt for gjennomkjøring i januar, og vil ikke bli åpnet igjen før i desember.

— Her sluttfører vi opprustningen av Nygårdsgaten. Tidligere er dette gjort fra Grieghallen og et godt stykke sørover, sier Asbjørn Valen.

Samtidig legger BKK Varme og vann- og avløpsetaten i Bergen kommune nytt ledningsnett.

Samarbeider

— Vi er blitt mye flinkere enn før med å samordne prosjektene våre. Det skal ikke lenger skje at vi legger nytt gatelegeme, og at en kommunal etat graver dette opp igjen kort tid senere. Hvis det skjer, er det på grunn av akutte behov, sier Valen.

Fra bompengebodene på Gamle Nygårdsbro og til Florida holder veivesenet på med å legge forholdene bedre til rette for syklister. Syklende som skal til Møhlenpris, vil bli ledet under broen. Samtidig skal sykkeltraseen fra Store Lungegårdsvann føres inn i området. Dette har ført til midlertidig omkjøring for bilistene. I slutten av mai blir trafikken ledet tilbake til det opprinnelige kjøremønsteret.

Ellers har Olav Kyrres gate vært stengt for trafikk mot vest siden november. Det er gjort for å få fullført omleggingen til kollektivgate. Foreningsgaten har vært stengt like lenge, men begge disse gaten åpner for trafikk igjen om kort tid.

SKAL BLI FLOTT: Nå ser Vågsallmenningen ut som et kaotisk anleggsområde, men når steinsettingen er ferdig skal den bli en av de flotteste plassene i byen.<p/>FOTO: ARNE NILSEN