De ansvarlige for sikkerheten rundt de store ammunisjonslagrene inne på det militære området på ved Flesland flyplass, fikk seg et støkk denne uken.

Ikke rapportert

Bergens Tidendes medarbeider kunne fortelle oberstløytnant og markedssjef Rune Røen i Forsvarsbygg, markedsområdet Bergen, at det er klippet en stor åpning i gjerdet i Ammodalen nedenfor Storrinden i Fana. Nettingen er klippet vekk mellom to gjerdestolper. Dermed er det en 3,5 meter bred åpning i gjerdet. Hullet ble oppdaget for flere måneder siden, men er ikke rapportert til Forsvaret.

— Nytt for oss

— Dette var nytt for oss. Jeg skal omgående sende folk for å reparere gjerdet. Etter det omfattende våpentyveriet fra Jørstadmoen nylig, er vi ekstra skjerpet på å sikre lagrene våre, sier Røen.

— Vi sliter med at det gjøres hærverk på de ulike anleggene våre. Ikke alle skadeverkene oppdages av våre folk. Derfor er vi takknemlige for tips fra publikum om hærverk på anleggene og gjerdene. Turgåere og jegere er flinke til å gi oss tips, sier han.

Ikke kapasitet

— Inspiserer ikke Forsvaret anleggene sine på Flesland?

— Lagerbygningene blir inspisert med jevne mellomrom. Men vi har ikke kapasitet til å sende folk på hyppige inspeksjoner langs de lange gjerdene. Disse blir bare inspisert av og til, sier Røen.

At det er omfattende trafikk gjennom hullet i gjerdet, er det tydelige tegn på. Bakken ved hullet var tråkket svart - forhåpentligvis bare av hjorteføtter og ikke av menneskeføtter.

HULL I GJERDET: Ottar Liland er en av grunneierne i området utenfor Forsvarets våpenlager på Flesland. Her står Liland og hunden hans i den åpningen som noen har klippet i gjerdet. TOR LEIF PEDERSEN (foto)