Siden 1998 har turistene som reiser med Flåmsbanen blitt «overrasket» av levende huldredans i den mektige Kjosfossen i Aurland kommune. Flåm Utvikling driver turistattraksjonen Flåmsbanen der man har kunnet oppleve huldreshowet.

Hybris AS, som hadde skapt forestillingen, saksøkte Flåm Utvikling i 2005 over rettighetene til huldreforestillingen, men fikk altså ikke medhold i Høyesterett.

Tilstrekkelig særpreg

Fem høyesterettsdommere skulle ta stilling til om huldredansen var å regne som et eget åndsverk. Det skulle også avgjøres om Hybris AS, som i to rettsinstanser ble tilkjent rettighetene, har fått for lite erstatning fra Flåm Utvikling.

Med fire av fem stemmer mente retten at huldreforestillingen ikke inneholdt en tilstrekkelig særpreget fremstilling av huldra, og at forestillingen som helhet ikke var original nok til å bli vurdert som et selvstendig åndsverk.

Slik ble Flåm Utvikling frifunnet, og Hybris AS ble dømt til å betale 31.000 kroner i saksomkostninger.

Krevde stopp

Det var Hybris AS som satte opp forestillingen i årene 1999-2001. Deretter kjølnet forholdet, og det ble klart at Hybris AS og Flåm Utvikling var uenige om rettighetene til huldreforestillingen. Hybris AS krevde at den populære huldredansen måtte stoppes, og brakte saken inn for Sogn tingrett i juli 2005.

Her ble de tilkjent en erstatning på 450.000 kroner, og Flåm Utvikling ble pålagt å stanse forestillingene.

Til lagmannsretten

Begge selskapene anket saken inn for Gulating lagmannsrett. Her hevdet Flåm Utvikling at Hybris ikke hadde opphavsrettslig vern til «Huldra i Kjosfossen». De viste til at ingen kan ha opphavsretten til karakteren huldra, og hevdet at verken forestillingen, kostymene eller koreografien eller dansetrinnene hver for seg er et åndsverk som Hybris kan påberope seg opphavsretten til.

Lagmannsretten ville ikke følge argumentrekken, og 18. oktober i fjor kom dommen der også lagmannsretten slo fast at Hybris har opphavsretten til «Huldra i Kjosfossen». Hybris ble også tilkjent årlig erstatning på 150.000 kroner for hver sesong Flåm Utvikling har satt opp forestillingen, til sammen 600.000 kroner. Lagmannsretten forbød også Flåm Utvikling å sette opp forestillingen.

Høyesteretten sa seg altså til slutt uenig med både tingretten og lagmannsretten og dømte i favør av Flåm Utvikling i avgjørelsen om opphavsretten til huldreforestillingen.

HULDER: Åsne Agathe Sunniva Søreide var den første huldren i Kjosfossen ved Flåmsbanen.
MARITA AAREKOL