Trusselepisoden beskrives i en fersk dom fra Fjordane tingrett.

Låste seg inne

Den nå domfelte mannen var bare 17 år da han i sommer, grytidlig om morgenen, tok en kniv og hugget denne gjentatte ganger i soveromsdøren.

Bak døren hadde faren og en person til låst seg inne.

Av siktelsen mot mannen går det frem at han tok en kniv og hugget den minst 22 ganger i døren. Han skal også ha ropt drapstrusler mot faren.

Den nå 18 år gamle mannen er tidligere ustraffet og har tilstått uforbeholdent. Fjordane tingrett mener en betinget fengselsstraff på 75 dager er passende — da med to års prøvetid.

Han må også betale 5000 kroner i bot.

Får dødstanker om faren

Retten ser på det som skjerpende at 17-åringen var påvirket av alkohol under knivhuggingen og trusselropingen.

I avhør har den unge mannen forklart at han får dødstanker om faren når de «ryker i hop» - og at de tankene blir verre når han drikker alkohol.

18-åringen skulle få dommen forkynt tirsdag formiddag.