Kritikken rammer også delvis det politiske nivået i kommunen.

Selskapet G-partner, som er blant de fremste korrupsjonsjegerne har jobbet med granskningen i et halvt år. De har lagt frem en rapport på 249 sider som slår ned som en bombe i det politiske miljøet i Bergen i dag.

Monica Mæland innledet pressekonferansen på Rådhuset klokken 10.00 i dag. Hun ba pressen ta hensyn til de involverte i dekningen av saken.

Mæland la seg flat for det knallharde innholdet i rapporten.

— Det er vårt ansvart det som har funnet sted, og det er vårt ansvar å rydde opp, sa hun.

Deler av rapporten er foreløpig sladdet.

— Hensyn til enkeltpersoner og forretningshemmeligheter må tas hensyn til, sier advokat Erling Grimstad i G-partner som forklaring på de mange mørktusjede sidene i rapporten.

— Det har vært en enormt krevende jobb, sier Grimstad om det halve året selskapet har brukt på rapporten.

Brøt regelverket

G-partner slakter prosjektstyringen i TTT-anskaffelsen og mener den har «vært beheftet med en rekke feil og mangler». Blant annet har prosjektledelsen ifølge G-partner ikke benyttet seg tilstrekkelig av den fagkunnskapen de hadde tilgjengelig i kommunen. Det kan ha bidratt til «de problemene som oppsto under gjennomføringen av TTT-anskaffelsen», som det står i rapporten.

Og det er ikke en hvilken som helst anbudsprosess som blir kritisert.

Den såkalte TTT-avtalen om levering av telefoni og datatjenester har en verdi på mellom 150 og 170 millioner kroner. Det er Kommune-Norges nest største teleavtale, og blant de største og mest komplekse kontraktene kommunen noensinne har hatt på anbud.

Blant konklusjonene til G-partner er:

  • G-partner slår fast at det har forekommet brudd på anskaffelsesregelverket.
  • En sviktet fullstendig da de forskjellige tilbudene skulle vurderes på kvalitet.
  • Kommunen har brutt lovens bestemmelser om likebehandling av tilbyderne.
  • Enkeltpersoner som var involvert i anbudet på kommunens side fattet avgjørende beslutninger, som de ikke skulle ha gjort.
  • G-partner utelukker ikke at det har skjedde en lekkasje av sensitiv anbudsinformasjon til selskapene, men har ikke identifisert noen kilder til en slik lekkasje.
  • Det er delvis ikke ført anskaffelsesprotokoller. Viktige beslutninger og episoder er ikke dokumentert og dermed ikke etterprøvbare.
  • Det er ikke ført referater fra alle forhandlingene.

— Ingen dom

Selv om granskerne har jobbet lenge med å kartlegge hva som skjedde, har de på flere avgjørende punkter ikke kommet til entydige konklusjoner.

— Vi har ikke vurdert det politiske ansvaret. Vi har heller ikke vurdert erstatningsspørmål, sier advokat Erling Grimstad.

Og føyer til:

— Dette er ikke noe vedtak, ingen dom. Vi har gitt våre vurderinger, men det kan ikke ilegges sanksjoner på bakgrunn av vår rapport alene.

Grimstad legger vekt på at «enkeltpersoner har tatt avgjørelser som styringsgruppen skulle hatt ansvar for».

Seks kritiske timer Granskerne har lagt stor vekt på å finne ut hva som skjedde i noen kritiske timer den 29. april i fjor. Den dagen leverte de to siste firmaene som kjempet om kontrakten, Atea og ErgoGroup, inn reviderte tilbud til kommunen.

Klokken 16.21, seks timer etter at fristen egentlig var gått ut kom det nok et revidert tilbud fra Atea. Dette skal ha vært flere millioner kroner lavere enn det opprinnelige som ble levert inn tidligere på dagen.

— I en konkurranse som dette er det ikke vanlig å gi rabatt på overtid, sier advokat Grimstad.

I kommunen ble det spekulert i om det nye budet kom som følge av at leverandøren allerede på dette tidspunktet hadde fått vite om konkurrentens lavere bud. Det er en av hovedgrunnene til at granskingen ble satt i gang.

G-partner mener dette er sannsynlig.

— Men vi kan ikke si noe om hvordan dette har skjedd eller hvem som står bak, sier G-partners granskere.

G-partner har også undersøkt om ErgoGroup satt på sentral informasjon om konkurrentene i forhandlingenes innspurt.

Har indisier, ikke bevis

Kun en liten gruppe ansatte i kommunen og noen innleide konsulenter skal ha hatt tilgang til informasjonen om anbudene i kommunen på dette tidspunktet. G-partner har identifisert at det var kontakt mellom sentrale personer i kommunen og Atea i den kritiske fasen, men kan ikke dokumentere at informasjon om konkurrentens anbud ble viderebrakt. Det har også vært personer i kommunen som har hatt informasjon, som det ikke var naturlig at de hadde om kontrakten.

Likevel har ikke G-partner kunnet bevise at det faktisk ble lekket informasjon fra kommunen bevisst eller ubevisst.

Det er nemlig flere forhold som gjort undersøkelsene vanskelige. Kontrakten det er snakk om er svært kompleks.

Og selv om det kun er to tilbydere involvert, så har det vært mange som har hatt informasjon i leverandørleddet.

Begge selskapene var nemlig avhengige av flere underleverandører for å kunne levere alle tjenestene kommunen etterspurte. Det har dermed en ganske stor gruppe mennesker som har hatt kunnskap om deler av anbudsprosessen.

Selv om granskerne ikke konkluderer bastant i forhold til lekkasjene, legger de frem en rekke indisier i sin rapport.

— Vi mener at det Ikke er gjort reelle forhandlinger med de tre tilbyderne i denne saken, sier advokat Grimstad.

G-partner mener kommunen ikke hadde anledning til å «invitere til omkamp», som det ble sagt på¨pressekonferansen i dag.

Synspunkter? Del dem med leserne her.