På en pressekonferanse i ettermiddag tok Aps byrådsleder et kraftig oppgjør med Høyre og bydelspolitikere som nekter å akseptere sparepakken fra bystyret.

— Kuttene er vedtatt og blir gjennomført, fastslo byrådslederen gjentatte ganger.

Byrådslederen sier klart at siste dagers hendelser har skapt en «tilspisset parlamentarisk situasjon».

Høyre truet tidligere i dag med mistillit dersom innsparingene bryter med bystyrets vedtak om «i minst mulig grad svekke tilbudet til barn, unge og eldre.»

Høyre stemte for toprosentskuttet i bystyret i juni, mot å få denne formuleringen inn som en del av vedtaket. Høyres bydelsspolitikere har de siste dagene nektet å akseptere kuttpakkene.

— Hva gjør byrådet hvis flertallet i bystyret karakteriserer kuttpakken som uforsvarlig, slik fire bydelsstyrer har gjort?

— Et slikt vedtak ser jeg som mistillit. Vi kan ikke fortsette å ta ansvar når vi ikke lenger har tillit.

Til Høyre hadde byrådslederen følgende melding:

— Høyres fremferd i bydelsstyrene blir så useriøst. Hvis Høyre har ambisjoner om å innta byrådskontorene, kan ikke partiet gå frem på denne måten.

Byrådet er nå iferd med å innhente fakta om hvordan de ulike bydelene har håndtert pålegget om innsparinger. Denne tilbakemeldingen vil bystyret først få på bordet i oktober eller november.

— Synes du selv at de foreslåtte innsparingene er uforsvarlige?

— På en del områder er situasjon veldig, veldig vanskelig.

— Hvilke områder?

— Jeg vil nok si at de som driver hjemmehjelp og åpen omsorg har det tøft.

— Synes du reaksjonen fra foreldre og andre står i forhold til alvoret i kuttene?

— Når det handler om blyanter og viskelær synes jeg det er å krisemaksimere. Men det er vanskelig for skolene å ta en slik innsparing midt i året, sier Strøm-Erichsen.

REFSER HØYRE: – Høyre opptrer useriøst, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen som i ettermiddag sa byrådet vil gå av hvis bystyret karakteriserer konsekvensene av innsparingene som uforsvarlig.
Rune Sævig