En voksen hubro — Bubo bubo på latin - ble i går observert på en bossfylling på Sotra. Den ble fanget og overlevert til miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland.

— Vår avdeling har ikke budsjettpost for veterinærbehandling av dyr og fugler som måtte blir skadet. Men dette er et individ av utrydningstruet fugleart - og utsiktene for at den skal bli bra igjen er gode. Derfor har vi klart å finne en utvei til å betale veterinærregningen på 3000 kroner, forteller førstekonsulent Stein Byrkjeland ved miljøvernavdelingen til Bergens Tidende.

Bubo ble i går operert ved Stend Dyreklinikk. Der blir han værende til fredag formiddag før han sendes til rekonvalesens hos en privatperson. Når Bubo forhåpentlig er frisk, vil han bli sluppet løs i det fri igjen.

Stein Byrkjeland forteller at private hver gang må ta på seg å dekke slike utgifter. - Det finnes ingen offentlige eller private budsjettposter for behandlingsutgifter for skadde dyr og fugler.

Erfaringsmessig er det svært vanskelig å få skadde fugler tilbake til naturen. Men i dette tilfellet er skaden begrenset og vi snakker om en spesiell art i vestlandsnaturen. Det er grunnen til at vi som et unntak har funnet penger i dette tilfellet. Han kunne ønsket seg at det fantes et privat fond som kunne betale veterinærkostnadene i slike tilfeller. I så fall må noen ta initiativ til dette, sier Stein Byrkjeland.

RØNTGEN: Hubroen Bubo skal snart til røntgenundersøkelse.
Foto: Jan M. Lillebø