Lørdag skrev Bergens Tidende at den nye milliardbygningen til Universitetet i Bergen, BBB-bygget på Haukeland, ikke tåler regn. Bygget, som ble åpnet høsten 2003, har hatt flere store vannlekkasjer. Nå viser det seg at det er misnøye også med høyttaleranlegget i auditoriene i bygget.

— I to og et halvt år har det bare vært tøv med høyttaleranlegget. Det er håpløst at ikke Statsbygg tar ansvar, sier professor i cellebiologi Per Göran Krüger.

Han underviser i vevslære, og har forelest jevnlig i auditoriene i bygget.

Måtte rope for å bli hørt

— Vi har hatt Nobel-prisvinnere som foredragsholdere, og bare de som satt lengst fremme kunne høre, sier Krüger.

Professoren forteller om mikrofoner som ikke virker, skurring på høyttalere, og et system så komplisert at foreleserne ikke klarer å bruke det.

— Jeg har i perioder måttet stå i trappen og rope for at studentene skulle høre. Jeg har klaget både muntlig og skriftlig på dette, sier han.

Torbjørn Dall-Larsen, som er brukerkoordinator for Universitetets rundt 500 ansatte i bygget, avviser det hele som storm i et vannglass.

Brukerne får skylden

— Dette skyldes at de som bruker høyttaleranlegget ikke bruker det riktig. Dette er et avansert anlegg som man må sette seg inn i, akkurat som når man går over fra skrivemaskin til datamaskin, sier han.

Dall-Larsen mener at vanskelighetene med høyttaleranlegget tilhører fortiden. Han understreker at brukerne må ta sin del av skylden for problemene.

— Én gang virket ikke anlegget fordi det ikke var skrudd på, sier han.

Krüger rister på hodet over Dall-Larsens forklaring.

— Det er jo interessant at ingen av oss forelesere klarer å bruke utstyret. Det er det visst bare Dall-Larsen som klarer, sier han.

FAKSIMILE av sak i BT lørdag.