Det var høytidelig stemning da den nye skipet fikk sitt navn i dag. Med helseministerAnne-Grete Strøm-Erichsen som gudmor i dåpen er nå fartøyet KV Bergen klar til innsats i kystvakten.

Strøm-Erichsen har fire år bak seg som forsvarsminister, og det var i den egenskapen hun fikk dåpsoppdraget.

Base på Haakonsvern

Den nye skipet tilhører Kystvaktskvadron Sør og skal ha hovedbase på Haakonsvern.

Fartøyet er et av tre skip som tilhører den såkalte Barentshav-klassen. Generalinspektøren for sjøforsvaret, Haakon Bruun-Hanssen, er stolt over det nye skipet.

— Miljøvennlig skip

Han fremhevet særlig miljøkvalitetene til dåpsbarnet.

— Barentshav-klassen er de første kystvaktfartøyene som har gass-fremdrift. Vi anslår at reduksjonen i CO2 utslipp på fartøyet her, tilsvarer cirka det som 1400 biler slipper ut i løpet av et år. Det er veldig greit at forsvaret kan bidra til den norske stat kan nå sine målsettinger om å redusere CO2 utslippene, sier Bruun-Hanssen.

I første rekke skal skipet brukes til fiskeriinspeksjon og fiskerikontroll i nordsjøområdet, men vil også benyttes til å bistå andre sjøfarere i Nordsjøen når de kommer i problemer.

MANNSKAPET: Besetningen har allerede gjort seg kjent med båten. FOTO: GEIR MARTIN STRANDE
MILJØVENNLIG: Det nye fartøyet til Kystvakten er gassdrevet. FOTO: GEIR MARTIN STRANDE