— Rekonstruksjonen var klargjørende. Vi holder nå på med de siste utredningene, før vi ferdigstiller etterforskningen og sender den videre til påtalemyndigheten og Sjøfartsinspektøren, sier etterforskningsleder Per Størksen ved Fana politistasjon.

Det er fremdeles usikkert om 44-åringen som kjørte den hurtiggående daycruiseren, vil bli tiltalt som følge av dødsulykken.

Ifølge Fanaposten kom det frem i rekonstruksjonen at Høyte, som førte en mindre fritidsbåt, hadde vikeplikt for daycruiseren. 44-åringen var selv med på rekonstruksjonen.

Lensmann Norvald Visnes sier til Fanaposten at det er flere forhold som spiller inn i vurderingen av hendelsesforløpet, blant annet hastighetsbegrensningen på stedet som er fem knop.

— Det er åpenbart at farten har vært stor, sier lensmannen til avisen.