Den tidligere rådmannen skrev flere ganger til Bergen og Omland havnevesen for å kreve at det ble satt opp skilt som opplyste om at fartsgrensen var på fem knop.

I et brev til Havnevesenet datert 16. august 2001, uttrykte Høyte bekymring for båttrafikken i farvannet utenfor Krokeide. Høyte hadde en fritidseiendom på Austre Husanesholmen, og var mye ute i båt i området. Han skriver i brevet at det i Husanessundet, som ligger mellom Austre Husanesholmen og fastlandet, «til stadighet er gjennomfart av båter som holder både 20 og 30 knop». Han foreslår i brevet at et skilt som tidligere sto på holmen, som har forsvunnet med vær og vind, settes opp igjen. Skiltet opplyste om at fartsgrensen i området er på fem knop.

Sendte purrebrev

I oktober 2002 sender Høyte et purrebrev til Havnevesenet. Her skriver han at «råkjøringen i sundet er verre enn noen gang før», og spør om hvor det blir av skiltene. Det er særlig farten i området rundt Austre Husanesholmen han frykter.

Tirsdag døde tidligere rådmann Haldor Høyte i en båtulykke like i nærheten av Krokeide kai, det samme farvannet hvor han fryktet råkjøring. Båten hans, en 14 fots With Dromedille, kolliderte med en skjærgårdsjeep. Det er foreløpig uklart om Høyte døde i sammenstøtet eller av drukning. Politiet er foreløpig ikke sikre på årsaken til ulykken, og kan ikke si om noen av båtene har holdt for høy fart. Begge båtene skal imidlertid ha ligget i plan. Skiltet om fartsbegrensning har Havnevesenet fortsatt ikke satt opp.

— Bekymret

Bernt Christian Vedeler, en god venn av Høyte, sier Høyte lenge hadde vært bekymret for den høye farten i området.

— Dette gjør ulykken dobbelt tragisk. Høyte var selv engasjert i dette med å ferdes trygt til sjøs, både som jurist og som sjømenneske. Han var sjøvant, og hadde lang erfaring til sjøs, sier Vedeler.

Vedeler har selv hytte i det samme området. Han hevder problemet med råkjøring i sundet utenfor fritidsboligen opptok Høyte sterkt.

— Det var mye stygg kjøring. Det ble holdt høy fart, og tatt lite hensyn til småbåter. Høyte så alle som kom farende forbi, sier Vedeler.

Venter med å sette opp skilt

Havnekaptein Gunvald Isaksen sier de ikke vil sette opp nye skilt i området før fartsgrensebestemmelsene til sjøs er revidert. Det skjer ikke før om omtrent et halvt års tid.

— Jeg synes ikke vi behøver å sette opp skilt i mellomtiden. Jeg ser ikke at det haster før det er vedtatt hva slags begrensninger det skal være der.

Ifølge Isaksen er det skilt andre steder i sundet som opplyser om at fartsgrensen er fem knop. Fartsgrensen i sundet ble vedtatt i 1978. Isaksen mener det er uklart om den gjelder fortsatt.

— Da Høyte sendte det første brevet, visste vi ikke at skiltet var blåst ned. Når vi undersøkte om det skulle settes opp skilt, ble det vedtatt nye skiltdirektiv. Mens vi ventet på de nye skiltene, kom det nye fartsforskrifter, som kort tid etterpå ble fjernet, sier Isaksen.

RØDE ROSER: Båtulykken tirsdag, der Haldor Høyte døde, kom som et sjokk på lokalbefolkningen på Krokeide. I går hadde folk lagt ned blomster på fergekaien.<br/>foto: Jan M. Lillebø