Line Noer Borrevik

— Jeg liker å klatre i trærne, for da blir jeg høyere enn de voksne, sier Erik på fem.

Jevngamle Irene har også hensikter:

— Og da kan vi hoppe på ryggen til de voksne, konstaterer hun fornøyd.

Underlaget, i hovedsak store steiner, er ikke akkurat EU-godkjent, men de voksne i avdeling Fyrtårn i Ørnestein gårdsbarnehage på Madla i Stavanger, opplever aldri ulykker.

— Det er utrolig sjelden at de slår seg, og jeg tror det skyldes at de får klatre rundt på sitt eget vis, og finner sine vei og rytme, mener assistent Anne Engeseth Herrera.

Området rundt barnehagen gir de 80 barna som går der all verdens muligheter til å utfolde seg fysisk. Førskolelærer May Britt Hansen er ikke et øyeblikk i tvil om at det er svært viktig for barna.

— Denne avdelingen er ny, og da ungen kom hit i august var det mange asfaltbarn som snublet gjennom skogen. Se på dem nå, oppfordrer hun.

Det er en smørblid forsamling apekatter som kappspringer gjennom skogen, ned til Stokkavatnet, der barnehagen har eget båthus, båt og en øde øy.

— Når vi balanserer og sånn på de steinene i vannet er vi på en øy. Det er i hvert fall kjekt, garanterer Ole Martin, som snart er fem.

Ørnestein er en gårdsbarnehage, og skiller seg fra de langt vanligere naturbarnehagene ved at de har dyr. En nyankommet gruppe høner føres som kaklende bevis.

— Det er tydelig at naturbarnehager øker i popularitet, sier Margrete Mortensen Vika, som eier og driver den tolv år gamle barnehagen.

— Men det er nok litt variert hva tilbudet går ut på, legger hun til.

Også i utdanningen legges det stadig større vekt på friluftsliv og natur, ifølge May Britt Hansen. Hun har bygd på førskolelærerutdanningen med friluftsfag.

— Vi bruker mer tid på uteaktiviteter i studiet, og det er disse fagene studentene søker seg til, sier hun.

— Foreldrene kommer hit med ungene sine fordi opplegget vårt handler om dyr, natur og fysisk fostring. Og det er jo flott å få en sånn start, når du tenker på hvor mye de skal sitte resten av livet, sier Vika.

MESTRER TRÆRNE: Ole Martin Kjørholt (t.v.), snart 5, og Emil Iden, 5 elsker trærne i Ørnestein gårdsbarnehage på Madla. Utvikling av gode motoriske ferdigheter og fysiske evner, må starte tidlig, påpeker forskere.