Ifølge siste kvartalsrapport lå sykefraværet i det kommunale foretaket på hele 17 prosent. Det høye sykefraværet kommer til tross for at de ansatte, som de eneste i Bergen kommune, har sekstimersdag.

I 2006, da en hadde normal arbeidstid, var sykefraværet på hele 20,5 prosent. I 2007 falt det til 14,2. I år har en ikke kommet ned på det nivået.

Fjernet kompetanse

Sykefraværet er langt fra den eneste bekymringen. I siste tertialrapport regnet foretaket med et avvik på budsjettet på nesten fire millioner kroner. Etter det BT erfarer, vil underskuddet bli ytterligere forverret med en million kroner.

— Hva er problemet i Bergen Hjemmetjenester?

— Det er et godt spørsmål, uten et helt enkelt svar, sier styreleder Jan Sverre Stray.

Men det er klart at hjemmetjenesten har hatt problemer i organisasjonen. Problemene henger direkte sammen med forsøksordningen med sekstimersdag.

_Ap-politiker:

— En bastard i systemet_

Da den ble innført ble KF-et tilført et ekstratilskudd, eller en slags subsidie, på cirka seks millioner kroner for å få regnestykket til å gå opp. Samtidig ble administrasjonen slanket ganske kraftig, for å kompensere for utgiftsøkningen.

Blant annet ble økonomikonsulenten fjernet. Det skjedde samtidig som det var ansatt en direktør uten økonomifaglig kompetanse.

BT har vært i kontakt med direktøren for Bergen hjemmetjenester, Sølvi Sørebø.

Hun er selv sykmeldt og ønsker ikke å kommentere saken. Hun har nå sagt opp sin stilling.

Styreleder Jan Sverre Stray bekrefter at direktøren ved ansettelsen understreket at hennes erfaring var på det faglige og på selve ledelse, ikke på det økonomiske.

- Tøff påkjenning

Man satte med andre ord en leder uten økonomifaglig kompetanse til å styre økonomien, samtidig som man fjernet støttefunksjonen i nettopp økonomistyring.

— Direktøren har nok ikke har fått den oppfølgingen hun trengte. Det er beklagelig at den økonomifaglige kompetansen i foretaket forsvant når en måtte kutte, sier Stray. Han minner om at det var en krevende situasjon.

— Omorganiseringen har vært en ganske tøff påkjenning for både leder og administrasjon, sier Stray.

Resultatet ble ikke av de beste. Styret fikk ikke god informasjon om den økonomiske situasjonen i selskapet de er satt til å styre. Et av resultatene var mangelfull saksforberedelse til styremøtene.

_Les kommentar:

Når kommunen blir foretaksom_

Til slutt måtte en ta grep. Kommunens erfaring med Bydrift Bergen hadde en også friskt i minne. Det selskapet havnet i alvorlige problemer blant annet på grunn av manglende økonomisk kompetanse i administrasjonen.

Styreleder og bystyrepolitiker Jan Sverre Stray (KrF) ble ansatt som arbeidende styreleder for å rydde opp. Fra 1. desember ble det ansatt ny økonomimedarbeider.

Allmøte i januar

— Hvordan skal dere nå løse problemene?

— Vi må dykke ned i tallene, og se hva vi finner, sier Stray.

— Sammen skal vi evaluere, og prøve å finne løsninger.

Hovedtillitsvalgt for helse og omsorg i Bergen kommune, Wenche Myhre, sier at de kjenner lite til problemene i hjemmetjenesten.

— Vi vil derfor kalle inn til et allmøte i løpet av januar, der alle ansatte vil bli invitert, sier Myhre.

Den tilbakemeldingen hun så langt har fått i forhold til sekstimersdagen, er at den er godt mottatt.

— Jeg tror en slik ordning må gå seg til, sier Myhre.

Konserntillitsvalgt i Bergen kommune, Ørjan Myrmel, mener at konkurransetanken i kommunen har skapt problemer.

— Det har vært mye snakk om valgfrihet og innsparinger, men denne businesstankegangen har vi gjort oss noen dyrekjøpte erfaringer med i Bergen, sier Myrmel.

Hva synes du om situasjonen i hjemmetjenesten? Diskuter saken her.

Rune Nielsen
HØYT SYKEFRAVÆR: Det høye sykefraværet i Bergen hjemmetjenester kommer til tross for at de ansatte, som de eneste i Bergen kommune, har sekstimersdag. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ
KALLES INN: Alle ansatte i Bergen Hjemmetjenester blir innkalt til allmøte om problemene i løpet av januar. ARKIVFOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN