Tirsdag er D-dag for både fylket og byrådet. Men fortsatt har ikke det borgerlige flertallet i fylkestinget klart å bli enige med det borgerlige byrådet i Bergen.

Det er flertall i fylkespolitikken for å innføre dyrere bompenger i rushtrafikken. Byrådet i Bergen er sterkt imot. Problemet er at de to partene skal bli enige om en handlingsplan med tiltak som skal få ned biltrafikken og øke kollektivbruken. Er staten fornøyd med tiltakene og resultatene, får kollektivtrafikken 550 millioner kroner.

Helt motsatte syn

Byrådsleder Monica Mæland frykter at en innføring av køpris vil velte avtalen om belønningsordning.

- Skulle fylkesutvalget gå inn for dyrere bompenger i rushtrafikken, har vi en svært vanskelig situasjon fordi fylket og Bergen ikke har en samsvarende handlingsplan, sier Mæland.

Pål Kårbø, KrFs samferdselstalsmann i fylkestinget, frykter derimot at avtalen velter dersom det ikke blir køpris.- Min vurdering er at tiltakene som ligger inne i den foreslåtte handlingsplanen ikke går langt nok. Og da mener jeg at belønningsavtalen ikke er god nok for staten. Derfor går jeg inn for dyrere bompenger i rushtrafikken, sier Kårbø,

Utsatte vedtaket

Onsdag behandlet samferdselsutvalget handlingsplanen. Da klarte ikke køpristilhengerne, som har flertall i utvalget, å bli enige om rammene for en slik ordning.

I går skulle byrådet slutte seg til handlingsplanen, som fylkesutvalget til slutt skal vedta. Saken ble utsatt fordi byrådet ikke vet om planen inneholder et punkt om køpris. Tirsdag skal fylkesutvalget behandle handlingsplanen. Møtet starter klokken 11.00. Samme dag skal byrådet slutte seg til avtalen. Det møtet begynner klokken 12.

Må bli enige

Avtalen som daværende fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg undertegnet sammen med byråd Lisbeth Iversen og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa er glassklar.

«Hordaland fylkeskommune søkjer, på vegne av bergensområdet og i samarbeid med Bergen kommune, om ein 4-årig tildeling av belønningsmidlar for 2010–2013 på til saman 650 mill. kr.»

- Avtalen med staten forutsetter at partene er enige, og uten enighet kan ikke tiltakene gjennomføres som planlagt, sier Mæland.

Det får ikke Pål Kårbø til å vike.

- KrF sitt syn er at vi fremmer forslag om dyrere bompenger i fylkesutvalget. I denne saken forholder meg til KrF i byrådet og ikke Høyre i byrådet. Jeg registrerer hva hun sier. Jeg hadde ønsket meg at byrådet hadde beveget seg, og vil utfordre byrådet til å være med på noe som er spenstig nok.

Men byrådsplattformen Høyre, KrF og Frp har undertegnet, utelukker enhver for køpris. Det er lite sannsynlig at denne avtalen brytes bare seks uker etter at den ble undertegnet. Byrådet må i stedet sette sin lit til at køpristilhengerne i fylkesutvalget ikke klarer å bli enige om hvordan ordningen skal utformes.

Vil ha saken i bystyret

Handlingsplanen for å få stanse veksten i biltrafikken børbehandles av bystyret, sier Aps Harald Schjelderup.

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til at statenutbetaler bergensområdet 550 millioner kroner i kollektivtiltak. Er ikke statenfornøyd med tiltakene, risikerer man nedtrekk i tilskuddene.

Hos avtalepartner fylkeskommunen, behandles handlingsplaneni fylkesutvalget. I Bergen behandles planen i byrådet. Schjelderup mener detteikke er nok. Tirsdag denne uken tok han spørsmålet opp i forretningsutvalget.Tilbakemeldingen da, var at det kunne bli vanskelig rent tidsmessig. I gårutsatt byrådet behandlingen av handlingsplanen, fordi det er strid hosavtalepartner fylkeskommunen om køpris bør bli et av tiltakene. Byrådet kunneikke slutte seg til en plan man ikke visste innholdet i.

-Dette tilsier at det i hvert fall er tid nok til å behandlehandlingsplanen i bystyret. Kan byrådet utsette behandlingen, bør vi ha tid noktil å behandle den i bystyret og, sier Schjelderup. Og viser til at detformelt ligger til bystyret å behandle strategier og avtaler om regionalesamarbeid.

-Uansett mener Ap at det ville være klokt av byrådet å søkeen bred politisk forankring i bystyret. Tenk om vi kunne stått samlet bådetverrpolitisk og mellom fylke og kommune når vi skal utløse de statligemidlene.

Hva mener du om køprising? Si din mening under!