Rapporten om miljøtilstanden i Sørfjorden i 2002 er utarbeidet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på oppdrag fra SFT. Den viser PCB-konsentrasjoner i fire torsk med opptil 30 ganger over grensen for meget sterkt forurenset.

Kan komme fra kraftstasjonen

PCB-profilen i torsk indikerer sterkt at forurensningen stammer fra murpuss og malingsrester som ble tilført fjorden under rehabilitering av kraftstasjonen i Tyssedal sommeren 2001. Den alvorlige lokale forurensningen viser hvor viktig det er å gjennomføre grundige undersøkelser før rehabilitering av bygg settes i gang.

Må undersøke PCB-utslippene

SFT har tidligere pålagt AS Tyssefaldene å undersøke omfang og betydning av PCB-utslippene i forbindelse med rehabiliteringen av kraftstasjonen.

SFT ber nå om enkelte tilleggsopplysninger for å vurdere behovet for tiltak.