Byggevarehusene bruker nå vekterkontroller for å stoppe tyveriene.

– Jeg merker at betjeningen er mer obs her ute. Det er helt greit, her forsvinner det nok mye, sier Geir Frode Halvorsen. Han plukker med seg en planke i selvplukksområdet til Byggmakkers forretning i Drotningsvik.

Verst i selvplukkshallene

Det er høysesong for stjeling fra byggvarehusene, og Byggmakker i Drotningsvik er en av mange som har gjort sine grep, blant annet med å alliere seg med vektere som foretar kontroller flere ganger i uken. Det dreier seg om å sjekke hva kunden har med seg i bilen, mot kvitteringen som viser hva kunden har betalt for. Det er nemlig ikke alltid samsvar.

– Vi har brukt vektere til dette i flere år, og har sporadiske undersøkelser, forteller daglig leder Bjørn Anderssen ved Byggkjøp Florvaag Bruk på Minde. Flere byggevarehus BT har vært i kontakt med i bergensområdet forteller at de også har vektere som tar stikkprøvekontroller av kunder som kjører ut fra selvplukkshallene med varer.

Noen skor seg

For leverandører av sikkerhetstjenester betyr vår og sommer gode tider. Fra påske og utover pusser nemlig Ola og Kari nordmann opp, eller de bygger nytt.

– Vi ser at saker som gjelder svinn av byggevarer øker i takt med høysesongen for bygging og oppussing. Det er jevnt mye aktivitet gjennom sommeren, forteller Rune Andersen, avdelingssjef i Securitas Øst.

Det gir økt etterspørsel etter vektertjenester fra byggevarebransjen om sommeren.

– I tiden rundt jul og påske er det mer sporadisk. Om sommeren vil mange ha et større volum på tjenestene, sier Rune Andersen.

Ikke bare privatpersoner tar med seg varer som ikke er betalt. Også blant profesjonelle håndverkerne finnes det langfingrede.

– Noen av proffkundene, som har handlet ved en bedrift i mange år, får gjerne mer frihet og tillit. I forhold til deres jobb gir tyveriene ren gevinst, sier Andersen.

Blir sjelden tatt

Anderssen opplyser at det ikke er mulig å tallfeste hvor stor andel av forretningens svinn som skyldes tyveri.

– Det er for mange feilkilder i dette. For eksempel kan noe svinn skyldes feil ved leveranser, eller feilplukk, forklarer han.

Det samme sier daglig leder Eivind Rio-Standal ved Byggmakkers forretning i Drotningsvik. Der jobber de med å forbedre interne rutiner for å få mer oversikt. I forhold til tyverier fra selvplukkshallen, så har vekterne kontroller flere ganger i uken.

– Det er sjelden de tar noen på fersken. Så vidt jeg kjenner til, så har de bare tatt én person for dette siden jeg begynte i jobben i februar, sier Rio-Standal.

Mye trevaresvinn

Sikkerhetskoordinator i Handels— og servicenæringens hovedorganisasjon, Thor Martin Bjerke, har ikke tall på hvor mye tyveri byggevarehusene opplever hvert år.

– Vanligvis er mellom tre og fem prosent av omsetningen til et firma svinn. I trelastvirksomheten er det ofte over dobbelt så mye, påpeker han.

– Trevarer er det lett å jukse med ved å laste for mye i bilen. Dessuten er det mye svart arbeid i denne bransjen, og disse har ofte behov for å ikke vise hvor mye varer de kjøper, sier Bjerke.

80 prosent av svinnet i bedrifter skyldes ekstern eller intern uærlighet. Han mener en kan halvere svinnet ved noen enkle grep.

– For det første løser vekterkontroll mye, i tillegg til videoovervåking og varealarmer. Det siste viktige er å lære ansatte å bli mer oppmerksomme.

Odd Mehus