Med utgangspunkt i de senere års erfaring kan det bli over 160 alvorlige trafikkulykker med seks drepte og nesten 250 skadde. Det er en statistikk veimyndighetene gjerne ser sterkt redusert.

Hordaland og fylkene på Østlandet har flest ulykker, men der er også ut— og innfarten størst.

– Utfor- og forbikjøringer er hovedårsak, sier trafikksikkerhetsekspert Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen, og minner om at stor trafikk betyr økt risiko for å havne i den triste statistikken.

De fleste ulykkene i påsken skjer ved utforkjøring.

Forbi, forbi

Stor påskeutfart er ofte ensbetydende med kø. De fleste kjører fornuftig og tar hensyn, men dessverre finnes alltid unntak.

– Følg køen, unngå farlige situasjoner ved å bryte ut – det er nemlig lite å vinne på forbikjøringer i påsketrafikken, sier Amundsen.

Statens vegvesen foretar målinger av kjørefart på alle viktige utfartsårer under påsketrafikken.

– Tallene viser at kjørefarten ligger like under fartsgrensen selv på de største utfartsdagene, selv om det på enkeltstrekninger kan være full stopp, sier Amundsen.

Fort forbi betyr altså ikke nødvendigvis fort frem. Det kan bety fort i grøfta, ifølge ekspertene.

Harde fakta

En gjennomgang av påsketrafikken de fem siste årene avdekker disse harde fakta:

  • Over 160 trafikkulykker med personskader hver påske.
  • Nesten seks trafikkdøde hver påske.
  • Nesten 26 hardt skadd i trafikken hver påske.
  • Ytterligere 222 lettere skadd hver påske.

I tillegg kommer materielle skader, som heller ikke er egnet til å bli et godt påskeminne.

Topp

De store utfartsdagene i påsken er fredag før palmehelgen og mandag og onsdag i selve påskeuken, sier ulykkesstatistikkene.

– I gjennomsnitt har det de siste årene vært rundt 20 ulykker med personskade fredag før påske og nesten tilsvarende tall påfølgende mandag og onsdag. Også når folk reiser hjem – på påskeaften og 1. påskedag – har det gjennomsnittlig vært omtrent 16 ulykker daglig, sier Amundsen.

Mange biler er fulle og tungt lastet med utstyr og påskeproviant. Sammen med vinterføre og høy fart gir det dårlig kontroll. Forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er en gjenganger i påsketrafikken.

BEREDT?: Hardangervidda er en av fjellovergangene som Vestlendinger passerer i påsken. - Kjør forsiktig, ber Statens vegvesen. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON