6. mars blir det open høyring i stortingskomiteen

— At dei tør, seier Øyvind Halleraker (H), medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Nøyaktig same ord brukte partifelle og Fedje-ordførar Erling Walderhaug måndag.

Då hadde Walderhaug nettopp blitt informert om at Regjeringa vil dekkje til det giftige ubåtvraket med sand og massar, stikk i strid med kva øyfolket ønskjer. Dei vil heve vraket og fjerne kvikksølvet - og det vil Høgre også.

Ikkje berre av omsyn til folk lokalt, som føler frykt ved å bu så nær vraket med 65 tonn kvikksølv om bord.

— I tillegg står omdømet til heile den norske fiskeri- og oppdrettsnasjonen på spel. Eksportverdien er på nær førti milliardar kroner i året, legg Halleraker til.

Kritisk til «sarkofag»

— Eg trur at Fiskeri- og kystdepartementet har undervurdert den kolossale merksemda denne saka har fått ute i verda. Blant anna har New York Times vore på Fedje og laga reportasje, seier han.

— Dersom ikkje Norge viser at vi set handling bak våre gode intensjonar om å rydde opp i miljøet - slik vi forventar at engelskmennene gjer i Sellafield - misser vi truverde.

Halleraker meiner Regjeringa er for lettvint som alt har konkludert med ei «sarkofag»-løysing: At vraket blir liggjande tildekt på havbotnen to nautiske mil vest av Fedje.

— Kven veit korleis dette kan utvikle seg om 10, 20 eller 50 år? Vi kan ikkje avslutte denne saka før vi har utgreidd alle alternativ, seier han til BT.

Vil gå ny runde

Halleraker viser til Eide Marine Services i Sunnhordland, som meiner det er mogleg å heve vraket på ein trygg måte.

— Men ingen har villa høyre på Georg Eide. Han har ikkje kome til orde med sine løysingar anna enn i media.

6. mars blir det open høyring om ubåtvraket i Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget.

— Eg reknar med at det kjem fram ny informasjon, og kan alt no seie at mi innstilling er at vi går ein ekstra runde for å greie ut alternative løysingar, seier Halleraker, som er saksordførar i komiteen.

— Siste ord er ikkje sagt?

— Absolutt ikkje.

UBÅTEN: Regjeringa har bestemt at ubåtvraket vest for Fedje skal tildekkjast, ikkje hevast. Men Høgre vil ha omkamp.
GEOKONSULT