GJENÅPNE KOLLEKTIVFELT: Kollektivfeltet i Lars Hillesgate og Christies gate skal bort, samtidig som Festplassen åpnes. Innsnevringen og trafikkomleggingen på Bryggen ønsker Høyre å beholde, sier byrådslederkandidat Monica Mæland. Både Frp og Høyre vil ha flere parkeringsplasser i sentrum.

ELDREMAT: — Byens pleietrengende skal få nylaget mat hver dag, lover Liv Røssland. Kjøkkenreform er en kampsak for Frp, og partiet vil sette mye inn for å reversere reformen helt eller delvis dersom partiet skal i byrådsforhandlinger, understreker Liv Røssland. Å bygge fullverdige kjøkken på nye sykehjem koster 175 millioner pluss at gamle sykehjemskjøkken må rustes opp.

BYBANEN: Frp Liv Røssland kaller årets valg en folkeavstemning om bybanen. - Vi går til valg på å få planene om bybane gravlagt. Derfor vil vi ta opp bybaneplanene i eventuell byrådsforhandlinger, sier Liv Røssland, som mener Bergensprogrammet lover satsing på kollektivtrafikk, ikke nødvendigvis på bybane.

Monica Mæland er mer tilbakeholden: - Vi vil ikke forhandle om fire år gamle bystyrevedtak som siden er bekreftet av fylkesting og Stortinget, (Bergensprogrammet red.anm.), men vi er forberedt på at Frp ganske sikkert vil det.

PRIVATISERING: Høyre vil se nærmere på mulig salg av hele eller deler av aksjene i Gaia, BIR, Bergen Kino og BKK. Frp vil i tillegg selge tomteland fra Bergen Tomteselskap. Verdien av kommunens selskaper kan være så mye som fem milliarder. Problemet for de salgslystne er at salg av BKK-aksjer, som er selve juvelen, vil utløse over en milliard i skatt.

Høyre vil konkurranseutsette nye sykehjem. På eksisterende sykehjem må det skje i samråd med de ansatte, sier Monica Mæland. Her følger Frp villig med:- Når det gjelder konkurranseutsetting er vi ikke katolsk som Høyre, men villig til å prøve, sier Liv Røssland.

PLAN- OG BYGGESAK : - Vi vil iverksette en revolusjon for plan- og byggesaksbehandlingen, sier Monica Mæland. Høyresiden er opptatt av å gjøre Bergen til en ja-kommune. Særlig plan-sakene plager byggebransjen. Ifølge en rapport fra Bergen Næringsråd tar det to til fem år å få gjennom en reguleringsplan i Bergen. I Stavanger 10-14 måneder.

NY SKOLEPOLITIKK: Høyresidens medisin for bergensskolen lyder selvstyrte skoler og fritt skolevalg. Skolene skal testes og resultatene offentliggjøres, så skal foreldre fritt få velge skoler til sine barn. Rektorer og styrere på sykehjem og skoler skal få mer makt på bekostning av politikerne.