Åsane Høyre (H) inviterte den 16.d.m. til et diskusjonsfora ad. de store problemstillingene i Åsane Bydel. Et tiltak som det er all grunn til å rose initiavtakerne for, bare så synd at antallet i panelet var omtrent like stort som fremmøtte. Som tidligere og den til nå siste bydelsstyreleder i bydelen, samt lang fartstid som ansatt i busselskapet skulle man kanskje tro at undertegnede var kvalifisert til å delta i debatten, men der tok jeg grundig feil. Jeg overlater til leserne å bedømme hvorfor. Det er tydelig at H ikke ser på relevant kompetanse for å gjøre forholdene bedre i bydelen, men ser på partipreferanse med bakgrunn i valget for 4 år siden som deltakelsesgrunn. Det er ikke akkurat slike manøvrer som sikrer stor valgdeltakelse og en følelse av at H er mest opptatt av bydelens beste.

Undertegnede er i midlertidig mest opptatt av bydelens beste og skal etter beste evne gjøre alt som står i min makt for å bedre forholdene. Lite eller intet er gjort av de folkevalgte i den glemte bydelen siden lokalvalget for 4 år siden. Status så langt er at forholdene arealmessig og trafikalt er betydelig forverret. Dette til tross for mine tidligere advarsler om de fremtidige forhold hvis intet ble gjort. Og intet er gjort og forverringen jeg spådde ble dessverre bare barnemat ihht. dagens situasjon. Med unntak av Sentrumsalliansen og Demokratene var samtlige partier i det sittende bystyret invitert til debatten. Etter er ”debatt” som varte i 2 timer ble intet klargjort, bare kjente fraser og tituleringer som er sagt før — ikke engang innpakningen var ny. Alle ville satse på Åsane, men ingen ville ta skylden for situasjonen som er oppstått.

Jeg vil minne om at med initiativ fra tidligere ordfører Kristian Helland (KrF) og undertegnede fikk vi i oktober 2003 til et møte med daværende statsråd Skogsholm (V). Jeg var i tillegg initiativtaker til et folkemøte i Vestlandshallen med alle politiske partier invitert, samt interesseorganisasjoner, næringsliv og alle med relevant begrunnelse for å delta. Ingen var utelatt slik som H ønsker det, og dette ga det resultat at hele pressekorpset og 300 deltakere var møtt opp. Kanskje H ser forskjellene her, men jeg er faktisk i den tro at Åsane H kun ønsket egenprofilering. For ordens skyld ringte jeg H`s hus for å forsøke å få deltakelse, men til ingen nytte. Det hører for øvrig med til debatten at den dyktige møteleder Odèen tillot meg å ta ordet ved flere anledninger og all ros til han for det.

Til dere velgere så vil jeg anmode om å ta konsekvensen av slike udemokratiske metoder og heller stemme på en kandidat som virkelig ønsker å gjøre noe med bydelen som jeg har tjent tidligere. Blir jeg valgt inn lover jeg på ære og samvittighet å jobbe FOR bydelen og jobbe for at ALLE skal få delta i de sammenhenger som de måtte ønske. Alle kan bidra stor eller liten, alle på sin måte og med sin personlige styrke. For de møblerte hjems parti H kan jeg meddele følgende: Jeg kommer aldri til å utelate dere, men vil kjempe videre for deres og alle andres rett til å delta i demokratiske prosesser og øvrige samfunnsoppgaver/tjenester. Stem på Demokratene ved valget og flere enn Åsane bydel vil nyte godt av det. For egen del vil jeg bare si at de som velges er folkets tjenere og ikke slik som kapitalistene i H - kun for de innvidde og de rike med hemmelig konto i Sveits. Hos oss er alle velbekomne - Åsane Høyre inkludert.

_Arvid Blommedal,

Demokratene_