Dette vil fremkomme i partiets alternative statsbudsjett som blir lagt frem senere i dag.

— Vi ser på marinejegerne som en svært viktig ressurs for Forsvaret, og ønsker å styrke denne enheten, sier stortingsrepresentant Øyvind Halleraker.

Håpet på klart svar

I spørretimen tidligere i høst fremmet han spørsmål til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om marinejegernes fremtid. Hun avviste at det var aktuelt å flytte dem til Rena der Forsvarets spesialkommando hører til. Tidligere i år har det gått rykter om dette i forbindelse med at forsvarssjefen la frem en mulighetsstudie rundt spesialstyrkenes fremtid.

— Jeg hadde håpet at forsvarsministeren var enda klarer i sitt svar, sier Halleraker.

Nå foreslår altså partiet hans å bevilge 45 millioner kroner til å gjøre marinejegertroppen enda sterkere og bedre.

Oppdrag i Nordsjøen

— Marinejegerne besitter kapasiteter av ypperste kvalitet til å forestå operasjoner, først og fremst offshore, men også på land, sier Halleraker.

I dag er det Forsvarets spesialkommando på Rena som har ansvaret for å rykke ut til eventuelle kontraterroroppdrag i Norges havområder. Det mener Halleraker blir helt feil.

— Marinejegerne er best skikket til slike oppdrag. Vi ønsker derfor at dette ansvaret blir oppført til dem dersom politiet ber om assistanse til slike oppdrag, sier Høyre-representanten fra Hordaland.

De 45 millionene mener han blant annet kan brukes til samtrening med politiet og til å øve på objektsikring offshore.

- Prioriterer dette

- Har dere håp om å få andre partier med på en slik satsing?

— Ja, det har vi, sier Halleraker.

Det kan likevel bli vanskelig å få pengene på plass på neste års budsjett, i og med at de rød-grønne har flertall.

— Marinejegerne er noe vi ønsker å prioritere også om vi kommer i regjeringsposisjon fra neste høst. Vi vet at vi i dag har støtte for en styrking av marinejegerne i andre av dagens opposisjonspartier, sier Øyvind Halleraker.