Finansbyråd Trond Tystad (A) sier i en kommentar at dette er «en usedvanlig dårlig idé.» Han mener Høyres planer er uoverveide og alt annet enn gunstige for kundene som nettopp har lagt bak seg en vinter med høye strømpriser.

Det er striden i Oslo kommune omkring salget av energiselskapet Hafslund som har gitt støtet til en tilsvarende debatt i Bergen.

— Utidig og prinsippløs

Som formann i Bergen Høyre solidariserer stortingsrepresentant Torbjørn Hansen seg fullt ut med Oslo-politikerne som vil selge Hafslund-aksjene. Han er ikke minst bestyrtet over at endatil sentrale folk i Stortinget legger press på byrådet i hovedstaden. Han kaller oppførselen utidig og prinsippløs.

— Prinsippløs, fordi det er Stortinget selv som for ikke så mange år siden vedtok loven som deregulerer kraftbransjen, sier Høyre-representanten.

Torbjørn Hansen har selv hatt direkte befatning med eierskifte av denne typen. Som finansanalytiker i Enskilda Securities i Oslo var han i 1996 bl.a. med og solgte Bergen Lysverker til BKK.

— Jeg opplever ofte at politikere kommer på banen de siste ukene før et salg skal skje og skjemmer seg ut med dårlige kunnskaper på området, sier han

Risikabelt

Torbjørn Hansen mener at Oslo-politikerne har legitim rett til å selge Hafslund-aksjene, på lik linje med andre kommuner som har gjort tilsvarende.

I samtale med Bergens Tidende sier han at det i dag ikke er en naturlig oppgave for en kommune å eie et kraftselskap. Det er altfor risikabelt å la store verdier bli knyttet til et slikt selskap, for det er viktig å frigjøre kapital til andre oppgaver som for eksempel skole og eldreomsorg. Derfor vil Høyre i Bergen vurdere å selge ut hele eller deler av kommunens aksjepost i BKK, dersom partiet får byrådsmakt i høst. Partiet vil sette i gang et utredningsarbeid for å kartlegge konsekvensene av et salg.

Kommunens aksjepost utgjør i dag ca. 35-36 prosent. Dersom Bergen kvitter seg med BKK-aksjene, vil salget trolig utgjøre tre til fire milliarder kroner.

Hansen mener at det offentliges interesser er fullt ut sikret gjennom konsesjonsloven, reglene for hjemfallsrett og reguleringen av linjenettet. De enkelte kunder har ingenting å frykte ved et eierskifte, heller ikke om utenlandske eiere skulle overta. Muligheten for å få lavere strømpriser blir i hvert fall ikke mindre ved økt konkurranse, slik han vurderer det.

Selvstendigheten borte

Trond Tystad reagerer skarpt, for han har en helt motsatt oppfatning av hva som vil skje hvis Høyre slipper til og går løs på BKK-aksjene her i Bergen.

— Det er en usedvanlig dårlig idé, av flere grunner. For det første vil vi i så fall ikke lenger ha et selvstendig kraftselskap. Det vil i stor grad viskes ut som et vestlandsselskap, for Statkraft vil etter alt å dømme komme sterkere inn på eiersiden. Det er ingen grunn til at Bergen skal bli filialby mer enn den allerede er. Det nytter ikke om Victor D. Norman aldri så mye forsøker å plassere et statlig tilsyn i Bergen, hvis selvstendigheten til et etablert selskap blir skadelidende.

- Avslører hastverk

— For det andre skylder vi strømkundene en pustepause, når vi tenker tilbake på at de i vinter har slitt med enorme regninger, sier finansbyråden.

— Jeg vil kort sagt påstå at både byrådet i Oslo og Torbjørn Hansen avslører et hastverk som er meget uoverveid. Dersom Høyre slipper til her i byen og gjør alvor av planene, vil det bety utflagging av en bedrift med 1000 arbeidsplasser, fortsetter Tystad som var styreformann i BKK før han ble finansbyråd.