Delta i eldredebatten på bt.no

— Om fem til ti år setter eldrebølgen inn, sier Trude Drevland.

Det er Bergens helsebyråd og ordførerkandidat, Trude Drevland, som har ledet utvalget som utvikler det nye myke Høyre.

I går tyvstartet ordførerkandidaten valgkampen sammen med Høyre-leder Erna Solberg. Drevland tok henne med på omvisning på det nyeste av Bergens sykehjem i går ettermiddag.

Pleie mor

  • Fri fra jobben for å pleie sin syke mor.
  • Mer faglært kompetanse inn i eldreomsorgen.
  • Rehabilitering nytt satsingsområdene for kommunene.

Dette er tre av hovedsakene som skal markeres som partiets hjertesaker etter landsmøtet i mai.

  • Det er urettferdig at det i dag bare er småbarnsforeldre som skal har rett til fri fra jobben for å passe syke barn. Rett til korttidsfravær må også gis til døtre og sønner som trenger fri for å ha omsorg for syke foreldre, sier Drevland.

Hun peker på at Høyre må bli en pådriver for at kommunene virkelig satser på rehabilitering. Viktige stikkord for satsingen blir foruten å skaffe flere rehabiliteringsplasser, etablering av ambulerende rehabiliteringsteam og kompetansehevning.

Flere faglærte

— Etter at vi i mange år har vært opptatt av å bygge ut flere omsorgstilbud og bedre standarden på sykehjemmene, er det nå på tide å sikre kvaliteten i tjenestetilbudet, sier Drevland.

  • Fremtidens brukere kommer til å kreve høyre kompetanse i den kommunale omsorgstjenesten. Blant annet er det nødvendig å heve kompetansenivået og den faglige bredden. Mange vil ha behov for en individuell plan og bedre tilrettelegging for brukermedvirkning og brukerstyring.

Dette vil kreve et økt kompetansenivå og større faglig bredde med blant annet vekt på rehabilitering, opptrening og aktiv omsorg, sier Høyres fremste lokalpolitiker på omsorgssektoren.

Sykeinstitusjoner

I tillegg til tradisjonelle sykehjem vil behovet øke for kombinerte sykehjems- og sykehusinstitusjoner.

— Disse institusjonen vil være mer ressurskrevende enn sykehjem. Derfor blir det nødvendig at kommunene samarbeider med helseforetakene om utbyggingen av disse.

Byråden synes selv at Bergen kan skryte av å være foregangskommune på dette området.

— Tilbudet vi har fått i stand på Storetveit sykehjem, synes jeg fungerer svært godt. Høyre må gå i bresjen for å bygge ut flere liknende institusjoner