EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.noBergens Tidende fortalte i går at Sosial— og helsedepartementet nå råder norske kommuner til å la kontantstøtte og barnetrygd regnes som "alminnelige inntekter". Resultat: En aleneforsørger for ett småbarn risikerer å tape 5000 kroner hver måned i støtte. - Kontantstøtte er inntekt Bjørn-Frode Schjelderup, Høyres fraksjonsleder i bystyrekomiteen for helse og sosial, mener kontantstøtten bør regnes som inntekt, og dermed trekkes fra støtten til sosialklienter.- Logikken bør være at når man er hjemme og mottar kontantstøtte, så vil annen type inntekt bortfalle tilsvarende. Enten det er arbeidsinntekt eller sosialhjelpsstønad, sier Schjelderup. Han mener barnetrygden fortsatt skal gå uavkortet til mottakeren, og holdes utenom, slik det er i dag. - Nivået på sosialhjelpen må være slik at man ikke belager livsoppholdet sitt på den i lengre tid. Målet må være mer permanente forhold på trygd eller aller helst i arbeid, sier han. - Prinsipielt vil vi beholde regelverket slik vi har det i Bergen, sier Aps gruppeleder i Bergen bystyre, Terje Ohnstad.En enslig person får i dag 4039 kroner måneden i støtte til livsopphold i Bergen, uten at støtte til boutgifter er inkludert. Departementet foreslår heretter 3880.- Jeg er imot å redusere støtten, selv om de nye landsdekkende normer for stønadssatser ligger under Bergens nivå.Ohnstad sier han er overrasket over at de normgivende satsene senkes i forhold til Bergens nivå. Vanskelig å rokke - Jeg tror det vil være vanskelig å rokke ved dagens nivå, og er imot å gjøre noe som vil reduserer støtten til sosialklientene, sier KrFs gruppeleder i bystyret, Trygve Birkeland. Han mener kommunen fortsatt bør la sosialhjelpsmottakerne beholde barnetrygd og kontantstøtte uten trekk i stønaden.Finansbyråd Trond Tystad sier det neppe vil bli aktuelt å gjøre regelendringer som til syvende og sist svekker økonomien til barnefamilier på sosialhjelp. - Selv om de nye, landsdekkende sosialhjelpssatsene ligger under Bergens nivå, vil ikke byrådet bruke en slik anledning til å ta inn penger fra denne gruppen, sier Tystad.

Les også: Sosialhjelpen kan bli halvert