Søviknes vil formelt sett ikke være forpliktet til å gå av på grunn av et mistillitsforslag, men presset mot ham vil øke betraktelig når han får et slikt forslag mot seg.

Opposisjonspartiene i Os har varslet at mistillitsforslaget mot Søviknes reises tirsdag.

Ordlyden i forslaget blir klart mandag, men i et foreløpig utkast begrunnes den manglende tilliten med at Søviknes ikke har «vist den moral, karakter og integritet som bør kreves i vervet som ordfører».

— Os Høyre har i møter lørdag og søndag anmodet Terje Søviknes og Os Fremskrittsparti om å vurdere ordførerstillingen i Os kommune. Vi anmodet også Os Fremskrittsparti om å fremme forslag på ny ordfører, heter det i en pressemelding fra Os Høyre.

Os Høyre sier at de skiller politikk og person og står ved det politiske samarbeidet med Os Fremskrittspartiet. Men de sammenligner nestledervervet i Fremskrittspartiet med det å være ordfører

— Os Høyre ser det slik at ordførervervet i Os ikke har mindre tillitskrav i seg enn det å være andre nestleder i Fremskrittspartiet som Terje Søviknes har trukket seg fra, heter det i pressemeldingen.