RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.no— Dette er ikke ment som noen legalisering av heroin og andre tunge narkotiske stoffer, sier leder Monica Mæland.Hun understreker at dette standpunktet ikke betyr at partiet vil liberalisere narkolovgivningen. Går til grunne - Men vi kan ikke sitte med hendene i fanget å se at folk går til grunne. Vi er nødt til å se i øynene at 32 døde av overdoser i Bergen i fjor og handle ut fra det, sier hun.På landsmøtet i mai vil hun kjempe for at partiet skal gå inn for en ordning med sprøyterom i alle de store byene i sitt arbeidsprogram.Mæland understreket at Høyre ikke vil legge sprøyterommet til noen tilfeldig brakke på Torgallmenning.- I Bergen må rommet ligge i Straxhuset og det må alltid være helsepersonell til stede i huset, sier hun.Det var strid om vedtaket på årsmøtet. Og fylkeslederen regner også med at det blir strid om tiltaket på landsmøtet.- Jeg tror nok at skepsisen blant motstanderne for en stor del bunner i at de ikke har satt seg godt nok inn i problemet. Men økes kunnskapen om narkotikamisbruk, er jeg sikker på at motstanden blir mindre, sier fylkeslederen.Høyre går også inn for at tunge sprøytenarkomane bør få et bedre og raskere tilbud om metadonbehandling. Strengere straffer Hordaland Høyre vil dessuten øke lovens strengeste strafferamme til mer enn 21 år.Partiet vil også utvide fengselsåret til 12 måneder. Automatikken med prøveløslatelse må fjernes. Også ungdom under 15 år må straffes, mener Høyre. *** Og for øvrig vedtok årsmøtet** - å gå inn for å belønne bus-selskaper som får flere til å reise kollektivt.- å gi ekstrastøtte til de buss-selskapene som passasjerene "liker" best. - rasjonalisere offentlig regelverk og byråkrati.- øke pensjonsalderen.- at ingen lærere bør være klassestyrere for samme klasse i mer enn tre år.- å gi lærere individuelle lønnstillegg.