Som Bergens Tidende har skrevet tidligere, blir det ni heltidspolitikere på bystyresiden, to flere enn det er i dag. Fordelingen blir slik at byrådspartiene får fem, mens opposisjonen får fire.

Ni heltidspolitikere

— Byrådet utvider med to heltidspolitikere. Da er det rimelig at også bystyresiden får den samme økningen, sier Frps gruppeleder Liv Røssland.

Antall bystyrekomiteer utvides fra fire til fem. Finanskomiteen deles i to. Det blir en ren finanskomité med en rekke tilsynsoppgaver. I denne komiteen skal alle partier være representert. Kultur og næring skilles ut i en egen komité. Denne kan også få ansvar for idrett.

Alle komitélederne blir heltidspolitikere. I denne bystyreperioden, og i den forrige, har opposisjonen hatt alle ledervervene. Slik behøver det ikke å bli i fortsettelsen.

Skjeler til Oslo

— Vi ser ingen grunn til at den avtalen skal fortsette, sier Høyres gruppeleder Hilde Onarheim.

Høyre skjeler både til Oslo og til Stortinget når de skal begrunne en annen fordeling.

— I Oslo har opposisjonen to av fem komitéledere. På Stortinget har opposisjonen syv av 13. Høyre synes det er rimelig med en annen fordeling av komitéledervervene i denne kommende perioden, men dette må vi komme tilbake til, sier Onarheim.

Da BT snakket med Arbeiderpartiets gruppeleder Terje Ohnstad i går ettermiddag, var han ikke innforstått med at tidligere avtaler om fordeling av ledervervene ikke skulle videreføres.

Komitéledere til opposisjonen

Slik blir personkabalen på bystyresiden, dersom opposisjonen fortsatt beholder ledervervene.

  • Gunnar Bakke (Frp) blir ordfører. Dette ble avklart i byrådsforhandlingene for to uker siden.
  • Terje Ohnstad (Ap) leder komité for finans. Ohnstad blir også gruppeleder for Arbeiderpartiet.
  • Ruth Grung (Ap) leder komité for miljø og byutvikling.
  • Oddny Miljeteig (SV) skal få lede komité for oppvekst. Miljeteig blir også partiets gruppeleder.
  • Hans-Carl Tveit (V) skal lede komité for helse og sosial. Han blir også Venstres gruppeleder.

Onarheim blir gruppeleder

Det gjenstår å se om opposisjon og posisjon blir enige. Byrådspartiene har flertall i det nye bystyret, og kan diktere fordelingen av ledervev om den ønsker det.

  • Trude Drevland blir varaordfører. Det ble avklart i byrådsforhandlingene. Drevland kan også komme til å lede den nye kultur- og næringskomiteen i bystyret.
  • Hilde Onarheim havner etter alt å dømme som nestleder i finanskomiteen, dersom ikke byrådspartiene går inn for at Høyre skal ha det ledervervet. Onarheim skal også være gruppeleder for Høyre.
  • En Frp-er blir komiténestleder på heltid, trolig i komité for miljø og byutvikling. Den samme personen blir også gruppeleder for Frp. Navnet er ikke klart.
  • Filip Rygg (KrF) blir også komiténestleder, hvilken komité er usikkert. Rygg blir også gruppeleder for KrF.
PÅ VEI: Mens Ruth Grung (Ap) går mot å lede komité for miljø og byutvikling, kan Trude Drevland (H) lede den nye kultur- og næringskomiteen i bystyret i tillegg til å bli ny varaordfører. ARKIVFOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN
Amundsen, Paul S.