• Vi har ikke lovet bort ordførervervet til Frp, skriver leder i Bergen Høyre Torbjørn Hansen og byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding.

Bergens Tidende refererte lørdag til et av valgkampens mest hardnakkede rykter, nemlig at Høyre og KrF har antydet for Frp at de kan få ordførervervet om det blir et byråd med de tre partiene.

Lokallagslederne i Høyre, Frp og Venstre møttes på Dickens i sommer for å lufte mulighetene for å et byrådssamarbeid. Partene har etter møtet understreket at de ikke førte byrådsforhandlinger. I oppslaget spekulerte BT i hvordan et slikt byråd kunne komme til se ut. Det likte de to Høyretoppene dårlig.

«Høyre har ikke forhandlet med noen partier om etablering av byråd eller fordeling av posisjoner. Det er ikke tatt noen beslutninger, formelt eller uformelt, knyttet til slike spørsmål utover det som fremgår av vår valgliste.» heter det i pressmeldingen.

De to skriver videre:

«Bergen Høyre bekrefter at det ikke under noen omstendighet har vært gitt signaler om andre ambisjoner enn at Høyre ønsker ordførervervet.»