Arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman vil innlede om hvordan regjeringen har tenkt å modernisere offentlig sektor.

Partiapparatet setter samtidig i gang en kampanje over hele landet, der budskapet er at brukerne av offentlige tjenester skal forvente seg bedre service og mer igjen for skattepengene.

Foruten Norman og undervisningsminister Kristin Clemet som skal innlede til debatt om skolen så skal også;

  • kommunalminister Erna Solberg innlede om arbeidsfordeling mellom fylkeskommune og kommuner,
  • utenriksminister Jan Petersen og forsvarsminister Kristin Krohn Devold, skal snakke om utenriks- og sikkerhetspolitikk,
  • Inge Lønning skal starte debatt om innvandring og integrering,

n Trond Helland skal innlede debatt om kriminalitet,

  • næringsminister Ansgar Gabrielsen og fiskeriminister Svein Ludvigsen skal snakke om vilkår for verdiskapning,
  • og miljøvernminister Børge Brende skal innlede debatten om miljøvern.