I programmet for neste valgperiode, som Høyres representantskap vedtok onsdag kveld, heter det nå at partiet vil avvikle dagens bydelsorganisering, der bydelene har et utstrakt budsjettansvar. Men Høyre vil beholde et politisk utvalg på bydelsnivå.

Gårsdagens vedtak i Høyre betyr at motstanderne av bydelsreformen nå er i flertall i bystyret når den endelige evalueringen av dagens forsøksordning skal behandles.

Gruppeleder Martin Smith-Sivertsen vil ikke forskuttere utfallet av bystyrebehandlingen, men konstaterer at flertallet nå er snudd siden bystyret i vinter vedtok å videreføre ordningen.

— Vi vil nå ha en bred dialog med andre partier om hvilken styringsform byen skal ha i neste valgperiode. Selv ønsker vi oss et system med selvstyrte skoler og mest mulig økonomisk ansvar delegert ut til det enkelte tjenestested, sier Martin Smith-Sivertsen.

Med 33 mot 28 stemmer vedtok Høyre å si ja til sprøyterom for narkomane. Også her kan Høyres standpunkt snu flertallet i bystyret. Men i denne saken vil partiet trolig stille representantene fritt, sier Torbjørn Hansen, formann i Bergen Høyre.