Høyre i Bergen og Oslo har mottatt hundretusener av kroner i valgkampbidrag fra sine støttespillere. Men verken i Bergen eller Oslo vil Høyre opplyse om hvem disse støttespillerne er.

Unntaket er at ordførerkandidat Herman Friele innrømmer å ha gitt betydelig mer enn noen få tusen kroner. Men han vil ikke si nøyaktig hvor mye han har gitt.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er ikke overrasket over at så mange som 84 prosent av Aps velgere krever åpenhet, men er overrasket over at så mange av Høyres velgere gjør det.

— Disse tallene må være tankevekkende for Høyre, sier hun.

Det synes ikke fylkessekretær Roald Onarheim i Høyre.

— Vi har tatt et standpunkt som er helt i tråd med dette. Vi har frivillig valgt å gå lenger enn loven, sier han.

Det var 11. august i år Bergen Høyre bestemte seg for at alle nye givere som gir over 20.000 kroner skal offentliggjøres i årsmeldingen.

— Burde dere bestemt dette tidligere?

— Etterpåklokskap er den mest eksakte klokskap, men jeg tar ikke selvkritikk på det. Vi har fulgt loven, sier han.

Han synes det er mer interessant at Ap de neste fire årene ligger an til å motta 36 millioner kroner i støtte fra LO, enn at privatpersoner gir noen tusener til Høyre.

— Arbeiderpartiets agenda er å bli et eliteparti økonomisk sett, sier Onarheim.

Han forteller at regjeringen nå jobber med et forslag til en lov som pålegger partiene å offentliggjøre også «ikke-likvide» bidrag. Han stiller spørsmål ved om Ap i tillegg til pengegaver får subsidiert husleie og sekretærhjelp av fagbevegelsen, og mener det i så fall kan være snakk om langt større skjulte bidrag enn det Høyre mottar.

Det er MMI som har utført undersøkelsen på oppdrag fra Arbeiderpartiet. Det er Arbeiderpartiets velgere sammen med velgerne til RV, Venstre og SV som er mest positive til offentliggjøring. Frps velgere er minst opptatt av dette, men også her er det et knapt flertall for at partiene offentliggjør hvem som gir dem penger.

Offentliggjøring av pengegaver skal være et av temaene i kveldens ordførerduell mellom Anne-Grete Strøm-Erichsen og Herman Friele som NRK sender fra Handelshøyskolen.