• Kritikerne maler fanden på veggen. Gigantskoler kan styrke fagmiljøet og gi en bedre skole, mener formann Harald Hove i Bergen Unge Høyre.

Bedre kompetanse på lærersiden. Bedre utnyttelse av bygningsmassen. Større valgmulighet for elevene. Dette er Høyre-ungdommes visjon om gigantskolene som nå planlegges i Hordaland.

Vil styrke fagmiljøet

— Prinsipielt er det en dårlig idé å danne gigantskoler hvis det kun er for å spare penger. Men generelt sett kan man styrke fagmiljøet. Det er dette vi ønsker, sier Harald Hove.

Både Hove og Jannicke Haugan Larsen, moderpartiet Høyres fylkestingsrepresentant og fraksjonsleder for utdanningskommitéen, er irriterte over at fylkesadministrasjonen har gjort en brå helomvending i sitt gigantskolesyn - uten videre forklaring til politikerne.

— Høyre foreslo dette i fjor. Da avviste administrasjonen i fylkeskommunen det helt. Jeg ville ha en utredning om en administrativ sammenslåing av videregående skoler. I utredningen fikk jeg beskjed om at det ikke var hensiktsmessig, fnyser Jannicke Haugan Larsen.

— På første møte etter sommeren hadde fylkesadministrasjonen gått gjennom saken på nytt. Nå stiller de seg positive. Dette er å holde politikerne for narr.

Vil unngå dobbeltutgifter

Hun er imidlertid fornøyd med forslaget nå vurderes på nytt.

— Vi ønsker å gi et bredere skoletilbud og slippe dobbeltavgifter til administrasjonen. Vi ønsker derimot ikke større klasser, presiserer Haugan Larsen.

Hun foreslår at Tanks skole, Bergen Handelsgymnasium og Bergen Katedralskole kan bestå som en selvstendige enheter, men dele administrasjon. Tanken er at elevene dermed vil få muligheten til å velge mellom flere fag og kan sirkulere mellom de tre nærskolene.

— En mulighet er å ha én rektor. Lærerne skal imidlertid være ansatt på én av skolene. Med felles administrasjon kan man få en bedre utnyttelse av arealene og bli mer fleksibelt. Det vil styrke skolen både på utstyrs- og lærersiden.

— Hvis ikke vi sparer penger på en felles administrasjon, må det spares på undervisningen. Jeg ser ikke noen forskjell på en skole på 500 eller 1000 elever, fastslår BUH-formannen før han tilføyer:

— Vi må være åpen og ikke avvise gigantskolene. Heller se det som en ny måte å gjøre det på. Det er en for lettvint argumentasjon at store skoler i seg selv er negativt.