Bergens Tidende har fra flere kilder fått opplyst at blant andre leder for nominasjonskomiteen, Martin Smith-Sivertsen, har ringt antatte venner av Kaarbø for å finne ut om noen kommer til å tale for Kaarbø på nominasjonsmøtet. Også andre sentrale høyremedlemmer forsøker å finne ut hva Kaarbø gjør på nominasjonsmøtet.

Kaarbø, som har sittet fem perioder i bystyret, er denne gangen ikke funnet verdig en plass på listen. Etter det BT kjenner til har dette sammenheng med at den sterkt profilerte, men kontroversielle Kaarbø har gjort seg upopulær i Høyre-ledelsen ved å komme med utspill som ikke har vært klarert med ledelsen.

Frykten for hva Kaarbø kan komme til å gjøre kan virke forståelig. Han har en egen evne til å komme inn i bystyret fra ukumulert plass. Det klarte han ved de to siste kommunevalgene. Dessuten nyter han en viss respekt i deler av partiet. Han ble foreslått på listen av hele fem av åtte bydelsforeninger.

BT sitter med oversikten over hvem de ulike bydelsforeningene har foreslått. På listen med 73 navn er 20 kandidater ikke foreslått av noen bydelsforening eller fra Unge Høyre. 33 kandidater er foreslått av én forening, åtte kandidater er foreslått av to foreninger, en kandidat er foreslått av tre foreninger, fire kandidater er foreslått av fire foreninger, mens fire kandidater, inkludert Einar Kaarbø er foreslått av fem foreninger.

Bare tre av kandidatene på listen er mer «populær» enn vrakede Kaarbø. Det er gruppeleder Monica Mæland, leder for bydelsstyret i Fana, Hilde Onarheim Eide og leder for Bergens Unge Høyre, Harald V. Hove. Likevel er ikke veteranen Kaarbø på listen som nominasjonskomiteen har lagt frem.

Det har vært hevdet at listetopp Monica Mæland har stått bak kravet om at Kaarbø ikke skal på listen. Dette avviser Mæland på det sterkeste. Leder for nominasjonskomiteen, Martin Smith-Sivertsen, vil ikke si hvorfor Kaarbø er vraket. Bergen Høyre holder sitt nominasjonsmøte lørdag.