Høyres nestleder i finanskomiteen Hilde Onarheim la ikke skjul på at gårsdagens votering ikke er partiets beste sak. Bergen Høyre har programfestet å fjerne eiendomsskatten. På første møte etter byrådsskiftet stemmer partiet for å fornye takstgrunnlaget.

Dette er forsåvidt i tråd med uttalelser som er kommet fra byrådsleder Monica Mæland om at underskuddet må bort før eiendomsskatten kan reduseres.

— Det vi gjør nå er å skaffe oss et skikkelig verktøy for å håndtere eiendomsskatten. Uansett om vi om noen år skal redusere eiendomsskatten, er det riktig å retaksere boligene. Å utvide området for eiendomsskatt betyr at vi får mer rettferdighet innenfor byens grenser, sa Hilde Onarheim.

Frp var eneste partiet som stemte mot den foreslåtte gjennomgangen av samtlige skattepliktige bygg.

— Frp er ihuga motstandere av eiendomsskatt og vi finner det underlig at Høyre i byråd går inn for retaksering og utvidelse, sa Gunnar Bakke.

Like omsetningsverdien

Retakseringen som flertallet i bystyret vil endelig vedta 24. november, er beregnet å koste 12 millioner. En egen prosjektgruppe skal gjennomgå alle boligeiendommer og sette en ny skattetakst basert på bruksareal, beliggenhet og standard. Også næringseiendommer skal retakseres.

Den nye taksten skal settes lik omsetningsverdien, så blir det opp til bystyret årlig å fastsette et bunnfradrag. De årene boligprisene faller, kan bunnfradraget økes. Retakseringen skal pågå i to år og de nye takstene gjelde fra 2006.

Den andre delen av saken som i går passerte finanskomiteen, handler om å skattlegge utkantene av Bergen. Flertallet vil beskatte alle eiendommer med unntak av en sammenhengende sone fra indre del av Sørfjorden i Arna til Fanafjellet. Boliger ved Lysefjorden blir liggende utenfor den nye skattegrensen, mens Krokeide, Hordvik, Milde og ytre Åsane som i dag er fritatt, må betale.