— Men Bergen Høyre kan ikke akseptere høyere bompenger, veiprising eller at Bergen kommune skal påta seg økonomiske forpliktelser for driften av bybanen, understreker formann Torbjørn Hansen.

Han legger ikke skjul på at flere partifeller på hovedstyremøtet tok til orde for å skrinlegge hele baneprosjektet.

Likevel samlet partiorganet seg om en uttalelse der Bergen Høyre holder fast på enigheten om Bergensprogrammet, som omfatter bybanen, Ringvei Vest og Skansetunnelen.

— Men vi sier også klart fra om hvor vår tålegrense for byplanene går, sier Hansen.

- Ikke tvil

I rene ord betyr det at Bergen Høyre ikke godtar veiprising eller økning av nivået på bompengeinntekter utover de 200 millioner kroner i året som er forutsatt i Bergensprogrammet.

Derimot åpner partiet for å forlenge bompengeperioden for å dekke inn kostnadsøkninger for samferdselsprosjektene, inkludert investeringer til bybanen.

Torbjørn Hansen avviser at partiet sår tvil om sin støtte til bybanen, men understreker at prosjektet må kvalitetssikres både med tanke på investeringer og driftsgrunnlag, før Høyre vil gi grønt lys.

Årsaken til at bybanedebatten har blusset opp igjen, er at veidirektør Olav Søfteland mener prosjektet ikke oppfyller kravene som må stilles for å få riksveimidler fra staten. Grunnen skal blant annet være at trafikkberegningene ikke holder og at bybanen vil påføre kollektivtrafikken i Bergen en netto merkostnad på 180 millioner kroner i året. Bergen kommune avviser dette.

Full støtte i KrF

Også Bergen KrFs hovedstyre ble orientert om status for bybanesaken i går kveld. Vegdirektoratets nådeløse dom har ikke utløst krav om ny bybanedebatt i partiet, ifølge byråd Lisbeth Iversen.

— Jeg fikk full støtte for mitt arbeid med fremdriften i bybane-saken, sa Iversen til BT etter hovedstyremøtet.

Hun sier det ikke kom til uttrykk noen motforestillinger til bybanelinjen Bergens-partiet har lagt seg på.

Også leder Arvid Nilssen understreker enigheten i partirekkene. - Vi står fast på alle vedtakene om bybanen og gir full tilslutning til byrådens arbeid, ikke minst hennes initiativ for å få gjennomført en ekstern kvalitetssikring av driftsgrunnlaget, sier KrF-lederen i Bergen.