Skansen kalte fylkesmann Lars Sponheim «en fiende av Bergen» og ba regjeringen avskjedige Lars Sponheim.

— Det hører ikke noe sted hjemme å bruke ord som fiende og avskjedigelse. Det burde ordføreren ha klubbet ned, sier Harald Schjelderup (Ap).Også Julie Andersland (V) og Oddny Miljeteig (SV) uttrykker forundring over karakteristikkene som ble Sponheim til del fra bystyrets talerstol.

Støtter uttalelsen

Men Høyres gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen ser ingen grunn til å reagere overfor Skansen.

— Jeg støtter hans rett til å si det han sa, når fylkesmannsembetet opptrer som de gjør. Da må Sponheim finne seg i å bli omtalt slik. Det er naturlig at folkevalgte blir forbannet over forskjellsbehandlingen som utøves, sier hun.

Byrådsleder Monica Mæland ønsker ikke å kommentere om hun støtter Skansens angrep på Sponheim, utover at hun er enig med at Fylkesmannen forskjellsbehandler utbyggere.

— Dette er det opp til Miljøverndepartementet å finne ut av, sier hun.

-Ikke uparlamentarisk

Ordfører Trude Drevland lot ordene passere, men advarte senere i debatten mot at den skulle skli ut i angrep på enkeltpersoner. Hun sier at hun ikke mener det var grunnlag for å klubbe Skansens utsagn som uparlamentarisk språkbruk.

— Det mener jeg fordi han snakket om embetet, ikke en enkeltperson. Jeg reagerte på en del annet som ble sagt mandag, men ikke akkurat dette. Og det er ikke fordi jeg er partisk, men en konkret vurdering jeg må gjøre der og da, sier hun.

— Det var sterke ord. Men jeg ble svært provosert av måten Fylkesmannen overstyrer en plan som utbyggere og kommunen har jobbet hardt med, og det uten å gi noen skikkelig begrunnelse. Da syntes jeg det var på sin plass å bruke harde ord, sier Skansen.

Hva mener du om feiden? Si din mening!

SYNGER UT: Dag Skansen (H).
ARNE NILSEN