I komiteen for miljø— og utvikling, som har møte nå i ettermiddag, vil partiet gå inn for at det bare settes opp nye bomstasjoner i Michael Krohns gate og i Damsgårdsgaten for å tette lekkasjer i dagens bompengering.

Høyre vil ellers vurdere nærmere hva som kan oppnås ved å øke satsene i Bompengeringen, for eks. at dagens grunnsats på 15 kroner øker til 17 eller 18 kroner.

Det er bare et par uker siden byrådet i Bergen, der Høyre har lederen, vedtok å innstille til bystyret at det ble opprettet en ytre bompengering rundt Bergen. Da nevne man konkret to nye bomstasjoner mellom Eidsvåg og Åsane senter, to i vest (Vestre innfartsåre og i Loddefjord) og to i sør, Paradis og Sjølinjen.

Uansett kommer verken byrådet eller bystyret utenom at inntektene i Bompengeringen må økes betydelig, da 200 millioner kroner til 270 millioner kroner i året, for å følge opp forpliktelsene i Bergensprogrammet.

Saken om bompengeringen er ennå ikke kommet opp i komité for miljø og byutvikling. Vi kommer tilbake med mer stoff senere.