— Vi innser at avtalen er spesiell. Men når fylkeskommunen først har laget en slik avtale, må vi akseptere den. Så får vi heller gi fylkeskommunens folk en smekk på fingeren, sier Høyres gruppeleder Tom-Christer Nilsen til Bergens Tidende.

Ordføreren på Askøy reagerte med vantro da fylkets samferdselskomité for to uker siden utsatte den endelige godkjenningen av forskutteringsavtalen. Til BT sa ordfører Kari Manger at hun fryktet utsettelsen ville velte hele veiprosjektet.

Høyres begrunnelse for å utsette var at avtalen med Askøy har helt andre vilkår enn andre slike avtaler. Askøy skal få renter i byggeperioden. Tilbakebetalingstidspunktet er dessuten fastsatt fra 2005. Andre tilsvarende prosjekter er forespeilet penger først etter 2011.

Den nye fylkesveien til Hanøytangen vil koste 30 millioner kroner og skal fullt ut erstatte dagens vei til det viktige industriområdet vest på Askøy. Eksisterende vei er delvis utrast og så trafikkfarlig at skolebarna er bevilget skyss.

— Hvorfor har Høyre snudd siden komitébehandlingen?

— Det ville være riktigere å spørre hvorfor vi stemte som vi gjorde i komiteen. Høyre har i alle andre sammenhenger gått inn for dette veiprosjektet, sier Nilsen.