• Vi har overhodet ikke tatt stilling til utnyttelse av tomten på Knatten, sier nestleder i komité for miljø og byutvikling, Monica Mæland (H).

GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no

Planene om bygging av 15 terrasseboliger i skrenten nedenfor veie til Knatten kommer overraskende på høyrepolitikeren. Hun sier til BT at partiet går inn for å omregulere tomten til boligformål.

Makeskifte – Vi gjør dette fordi det foreligger en tidligere byggetillatelse. Det makeskiftet som ble foretatt mellom kommunen og tomteeier, der areal ble avgitt til ny vei, innebar at kommunen den gang aksepterte at den aktuelle tomten skulle bebygges.

– Betyr det at Høyre sier nei til bygging av 15 terrasseboliger på tomten?

– Vi vil ta konkret stilling til selve utnyttelsen av tomten når det kommer søknad om byggetillatelse. Men vi har ikke støttet en utbygging av 15 terrasseboliger.

Holder byggegrensene – Hvorfor vil Høyre tillate at byggegrensen mot Byfjellene flyttes oppover?.

– Vi flytter ikke grensen oppover i fjellet. Det ligger hus høyere enn dette i området. Det er ikke snakk om en revolusjon i byggegrensene mot Byfjellene.

Mæland tar avstand fra påstandene om at denne saken plutselig er kommet opp for politikerne, og nærmest fremmes i det skjulte.

– Denne kommunedelplanen har ligget lenge i komité for miljø og byutvikling. Vi har forsøkt å endre saksbehandlingsrutinene for at man skulle være ende grundigere i behandling av saken.

Mæland forteller at komiteen hadde befaring foran ett av komitémøtene. Det ble avviklet en åpen høring på ett møte der alle berørte parter var invitert.

– Planen lå til neste møte i komiteen slik at vi kunne få ytterligere innspill før vi behandlet den. I tillegg har den ligget en måned etter komitébehandlingen og før bystyret nå mandag behandler saken. Jeg vil påstå at behandlingen har vært åpen og forsvarlig, sier Monica Mæland.