Til slutt endte det med et tydelig flertall for å nok en gang å ha et tiggeforbud i Norge.

Partileder Erna Solberg stemte selv mot et forbud.

— Men jeg lever godt med et forbud. Landsmøtet bestemte seg for dette forbudet, og det må vi forholde oss til, sier hun etter avstemningen.

Solberg presiserer at man ikke kan praktisere etniks forskjellsbehandling i tiggeforbudet.

— Dette gjelder alle. Håndheving og oppfølging må politiet følge opp.

Dersom Høyre får det som de vil er det kun tigging som er forbudt. Salg av roser og musikalske innslag, skal fremdeles være tillatt i byenes gater.

Heftig debatt

Høyrepolitikerne forskanset seg i hver sin leir og angrep hverandre i tiggedebatten.

Landsmøtet debatterte søndag formiddag hvorvidt de skal vedta en politikk som forbyr tigging i landet.

Resolusjonskomiteen er delt i saken. Fire stykker tar dissens, men flertallet på seks vil ha forbud.

Leder for komiteen, Anders B. Werb, sier de får tilbakemeldinger fra politiet landet rundt om at stadig flere utenlandske personer kommer kun til landet for å tigge, og at et organisert bakapparat sender dem hit.

— Vi foreslår for landsmøtet at forbudet mot tigging blir gjeninnført. Dette har vi hatt før, dette er ikke noe nytt. Men ut fra dagens situasjon, bør Høyre gå inn for å gjeninnføre det.

Michael Tetzschner er blant dem som fremmet forslaget om forbudet.

— Når de reiser tusenvis av kilometer for å tigge, ligger det en struktur bak. Politiet sporer sammenheng mellom tigging, narkohandelog menneskesmugling. Jeg oppfordrer landsmøtet til å gi oss det verktøyet vi trenger mot detten.

Andre Oktay Dahl mener dette ikke handler om å renovere gatene.

— Men vi bør prøve å hindre at Norge er en frihavn for kyniske mennesker som selger andre menneskers kropper.

Dårlig stil

Ragnhild Stolt-Nielsen mener det vil kle Høyre dårlig å gjennomføre et slikt forbud. Hun var svært engasjert da hun gikk på talerstolen.

— Denne resolusjonen handler om at vi ikke liker utenlandske tiggere.

Olemic Thommessen mener det samfunn som skjuler sine svakeste er et dårlig samfunn.

— Det å forby tigging er å angripe verdighetens siste skanse. Historisk er dette det siste du gjør før du stjeler. Dette problemet må løses på helt andre arenaer, sier Thommesen.

Strømsalgsforbud

Også Erik Skutle fra Bergen Høyre reagerer sterkt på ønsket om å innføre tiggeforbud.

— Det å nekte mennesker å be om hjelp, er ikke konservativt, liberalt eller fornuftig. Tiggerforbud kan ende opp med å sende mange over i prostitusjon og vinningskriminalitet.

Torbjørn Røe Isaksen foreslo ironisk å heller foreslå forbud mot svenske strømselgere. Han mener tiggeforbud ikke er veien å gå.

— Har du vært her i tre måneder, uten å få arbeid, da må du ut. Mishandler du barna dine, ved å tvinge dem til å tigge istedenfor å være på skolen, eller få dem til å sove ute om natten, da skal barnevernet kobles inn. Raner du gamle damer, så skal politiet ringes, og du skal forhåpentligvis bures inne lenge. Men er du en rusmisbruker, som ber om en tier, med blikket vendt nedover i bakken, da synes jeg du skal få lov til det.

Hva mener du om tigging? Si din mening under.