— Å skylle på samarbeidsregjeringens politikk for lavere skatter og avgifter holder ikke. Kommunen er overmoden for grunnleggende omstillinger, fortsatte Mæland.

Kuttet 150 millioner

Flertallet i bystyret vedtok i går å spare inn 150 millioner på årets budsjett ved en kombinasjon av stillingskutt og generelle innstramninger.

Verken finansbyråd Trond Tystad eller byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen tok nevneverdig til motmæle da Høyre svingte pisket over koalisjonen den sørget for å berge.

Flertallet rundt kuttpakken satt langt inne. Her sto det om byrådets videre liv.

Tystad nøyde seg med å vise til hvor dårlig Bergen økonomisk kommer ut i forhold til andre kommuner.

— Årlig sender vi ut av kommunen 245 millioner til skatteutjevning. Det utgjør 1069 pr. innbygger, sa Tystad.

Pensjonsopprør

SV og RV mante til pensjonsopprør, men fikk ikke bystyret med seg på å nekte innbetaling til pensjonsfondene.

— Dette er en politisk villet krise, sa SVs Tom Skauge.

De økte pensjonsutgiftene er en nøkkel til den akutte pengemangelen i kommunen. Av de 150 millioner som bystyret i går skulle skaffe dekning for, knytter 80 millioner seg til økte pensjonsutgifter.

I motsetning til staten er kommunene pålagt å opparbeide pensjonsfond på lik linje med pensjonskasser i det private næ-ringsliv. Bergen må sette av 3,9 milliarder innen 2020.

Stillingskutt og sparing

Gårsdagens 150 millioners innsparing er todelt. 42,5 millioner skal spares ved å gjennomføre en prosents stillingsreduksjon. På dette punkt fikk byrådet støtte fra Frp.

Denne løsningen skåner Arna brannstasjon og skrinlegger forslaget om å sentralisere styringen av skoler og barnehager fra bydelene.

108 millioner skal gjennomføres ved to prosents flatt kutt. Her fikk byrådet Høyres støtte.

Viser til Os

Dette nektet Frp å gå med på: - I realiteten snakker vi om et seks prosents kutt når vedtakene skal fattes rundt i bydelsstyrene i august en gang, påpekte Frps gruppeleder Liv Røssland.

Frp gikk i stedet inn for å løse også denne pengeknipen med en generell stillingsreduksjon. Frps løsning påkalte raljering fra KrFs Trygve Birkeland:

— Dette er i beste fall alternativ medisin. Jeg kaller det magi, sa Birkeland, som minnet om at Frps løsning utgjør 250 stil-linger som skal bort i en håndvending.

Gunnar Bakke pekte da på hva Os har fått til: ý Vi snakker her om å fjerne to prosent av stillingene i kommunen. Os har klart over seks prosent, nesten uten oppsigelser, sa Bakke.

Tøft for kulturskolen

For Kulturskolen rammer innsparingen ekstra hardt. Kulturskolen må dekke over 400.000 i ekstrautgifter over sitt eget budsjett. I tillegg kommer pålegget om stillingsreduksjon og to prosents innstramming.

— Vi snakker om en voldsom utgift for en viktig virksomhet for tusenvis av barn og unge, sa SVs Ragnhild Hedemann.

Men SVs forslag om ekstra støtte til kulturskolen fikk bare støtte fra RV, Venstre og Høyre og falt.