Under Høyres gruppemøte på Gamle rådhus ble det holdt en avstemning etter bybanedebatten.

Spørsmålet politikerne skulle ta stilling til var om de skulle stemme for eller mot innstillingen som ble lagt frem i byutviklingskomiteen tirsdag.

Vant klart

Denne innstillingen er den samme som byrådslederen kom til enighet med KrF om i forrige uke, i tillegg til noen ekstra punkter:

  • Dette betyr at Bryggen ikke «vernes» mot Bybanen de neste fem årene.
  • Det betyr også det ikke blir noen forlengelse av Fløyfjellstunnelen, noe som vil fjerne bilene fra motorveien gjennom Sandviken. Resultatet ble 17-6 i favør av denne innstillingen. Forhandlingsresultatet som Dag Skansen kom frem til med Ap og H, ble dermed ikke stemt over.

Flere avstemninger

Dette var imidlertid ikke den eneste avstemningen som ble avholdt i løpet av gruppemøtet. I etterkant ble det også stemt over hvorvidt man skulle binde resten av gruppen. For å låse alle bystyremedlemmene til én mening, kreves det 2/3-flertall i gruppen. Dette fikk de ikke.

Dermed er Høyres gruppemedlemmer fristilte, og kan stemme for det de ønsker i bystyret.

Fra før av er det et stort flertall i H, Ap og Frp for å legge Bybanen i tunnel fra Peter Motzfeldts gate. Dette har vært å anse som reserveløsningen for disse partiene, i tilfelle innslaget ved Kjøttbasaren ikke lot seg gjøre.

Vil ha tunnel

I de andre partiene mottas nyheten om at Høyres medlemmer er fristilte med stor interesse. Torsdag skal Ap og Frp gjennomføre sine gruppemøter.

— Vi må vurdere hva vi skal gjøre på vårt gruppemøte. Et alternativ er å gå tilbake til alternativet som er traseen fra Peter Motzfeldts gate. Men dette er noe som gruppen til Frp skal ta stilling til på torsdag, sier leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund.

Harald Schjelderup (Ap) konstaterer at Høyres gruppe først sa nei til en avtale som ville gjort en bybane over Bryggen helt uaktuell.

— Vi fremmer vårt forslag om tunnel fra Peter Motzfeldts gate og håper på at det vinner frem i stedet for den usikre løsningen rundt Kjøttbasaren, sier Schjelderup.