Den tiltalte mannen er blant annet valgt inn for Høyre i kommunestyret i en kommune i Hordaland. Tidligere denne måneden sto han tiltalt i Nordhordland tingrett for å ha forgrepet seg mot en mindreårig jente.

Jenten har i dommeravhør forklart at tiltalte forgrep seg på henne 10-15 ganger fra 2010 til sommeren 2012.

— Han er lettet

Dommerne mener det ikke er bevist utover en rimelig tvil at mannen har forgrepet seg på jenten, og valgte derfor å frikjenne ham.

Statsadvokatene i Hordaland har anket dommen til lagmannsretten, opplyser mannens forsvarer, advokat Lars Christian Sunde.

— Han er lettet over resultatet i tingretten, men er samtidig forberedt på at det nå blir en ny runde i retten, sier forsvareren, som ikke ønsker å kommentere dommen noe nærmere.

Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra aktor, statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

Høyre-politikeren ba om fritak fra alle politiske møter i sin kommune da han ble anmeldt. Han søkte også om permisjon da tiltale ble tatt ut i mai i år.

Ingen vitner

Det var ingen vitnebevis, biologiske bevis eller andre tekniske bevis som knyttet mannen til overgrepshandlingene. Høsten 2012 fortalte jenten om det hun hadde opplevd til nære venninner. Disse vitnet også under rettssaken.

«Retten har ingen holdepunkter i bevisførselen for at fornærmede (jenten) har gitt en bevisst uriktig forklaring. Etter rettens syn ga også fornærmedes venninner en troverdig og god forklaring», heter det i dommen, som ble avsagt 12. desember.

Saken ble anmeldt til politiet sommeren 2013. Tiltalte har hele tiden nektet for å ha forgrepet seg på jenten. I retten forklarte han at han aldri har vært alene med henne.

Mannen sto tiltalt etter Straffelovens pargraf 195 første ledd bokstav a.