På Høyres gruppemøte i går kveld ble byrådspartienes siste tilbud til Høyre og Frp diskutert lenge og grundig. Tilbudet har flere formuleringer som er skreddersydd for Høyre.

Men fortsatt gjenstår noen detaljer som gruppeleder Monica Mæland vil drøfte med varaordfører Terje Ohnstad i dag.

Seint i går kveld var Mæland optimist med tanke på å få til en avtale:

— Om vi kommer i havn avhenger av forhandlingsviljen. Men jeg tror vi skal få til en avtale, sier hun.

Fra Frps side er døren imidlertid både lukket og klemt igjen. Frps bystyregruppe vil ikke akseptere et to prosents flatt kutt, sier gruppeleder Liv Røssland til BT.

Det siste tilbudet fra byrådspartiene Ap, KrF og Sp er en åpen invitt til Høyre. På flere punkt har koalisjonen lagt inn formuleringer som er direkte sakset fra Høyres forslag. Byrådspartiene foreslår at flertallet vedtar at kommunen skal gjøres «mer effektiv og mer brukerorientert.» I tillegg skal byrådet pålegges å fremlegge en liste sammen med neste års budsjett, som lister opp hva som inngår i kommunens primæroppgaver og hva kommunen driver med som faller utenfor en slik definisjon.

Å havne under streken på en slik liste, er å legges klar for kutt-kniven.

Monica Mæland er fornøyd med hva hun har oppnådd. Med slike formuleringer på plass ser Høyre ut til å godta et to prosents kutt.

— Vi ønsker oss konkurranseutsetting og privatisering. Jeg oppfatter tilbudet fra byrådspartiene som å komme oss i møte langt på vei på det punktet, sier Høyres gruppeleder Monica Mæland til BT.

Høyre er mer betenkt over at byrådspartiene vil gi byrådet fullmakt til å fordele et to prosents kutt ut på de enkelte byrådsavdelinger og den enkelte bydel.

— Slik jeg ser det avskaffer byrådspartiene her bydelsreformen ved et pennestrøk, sier Mæland.

Høyre er også fornøyd med at fellesforslaget inneholder en passus om at byrådet skal legge frem en redegjørelse om effekten av den langvarige stillingsstoppen.

Dersom dagens samtaler fører frem, blir det flertall i bystyret mandag for å kutte 108 millioner kroner ved å pålegge alle tjenestesteder et to prosents kutt. Bare hvis byrådsavdelingene eller bydelsstyrene klarer å finne andre innsparingsmuligheter er det mulig å slippe unna kravet om to prosents kutt.

Hundremillionerskutt til tross: Bergen kommune styrer mot et solid underskudd i år.