— Det føles helt fantastisk. Jeg tror det er en kombinasjon av at vi har vært veldig tydelig i valgkampen og av at jeg har sittet i fire år i kommunestyret og vært veldig tydelig på hva som Høyres politikk, sier den nye ordføreren. Ruth Eriksen, som driver en dagligvarehandel på det nedlagte fergeleiet Valevåg, sier at økonomien blir den største utfordringen for Sveio i årene som kommer. Den har vært svært vanskelig, og Høyre var med å innføre eiendomsskatt i år, for å øke inntektene.

— Det blir litt som med bompenger. Du liker det ikke, men er tvunget til å bruke det, sier Eriksen. Men folk på Sveio kan ha et visst håp om at eiendomsskatten forsvinner.

— Det ligger i avtalen med Frp at eiendomsskatten skal trappes ned i årene som kommer, sier Eriksen.

Også på Sveio var Høyre den store valgvinneren, med en oppslutning på 23,1 prosent. Ny varaordfører blir Jarle Jacobsen (KrF).

Etter 20 års pause, kan Høyre på ny innta ordførerkontoret i Sveio kommune. Ruth Eriksen blir ny ordfører gjennom et samarbeid med KrF og Frp.