Høyre har i sitt budsjett funnet 51 millioner mer til grunnskoleundervisning, seks millioner mer til de private barnehagene og 45 millioner til eldre og omsorgstrengende.

Nei til økt eiendomsskatt

Samtidig sier Høyre nei til å øke eiendomsskatten og nei til å ta 27 millioner fra Hardangerbrofondet.

For å få dette til vil Høyre redusere bydelstyreledernes jobb fra halv til 20 prosent, nedlegge byantikvaren, kutte i planavdelingen og skru opp egenandelen på kulturskolen. Men byrådets krav om å fjerne to kommunalråder, avviser Høyre.

Sykehjem må spare

Sykehjemmene blir pålagt å spare fem til 10 prosent på driftsutgiftene. Også utgiftene til sosialhjelp skal ned. Høyre vil imidlertid holde tempoet i både skole— og sykehjemsutbygging.

Pengene til utbyggingene skaffer Høyre ved å selge unna kommunale selskaper og ta fra kassen i Tomteselskapet.

Høyre er rede til å forhandle med byrådspartiene.

SVs drømmebudsjett

Skulle forhandlingene havarere, er SV rede, sier SVs Tom Skauge og Ragnhild Hedemann, som også la frem sitt budsjett tirsdag.

SVs drømmebudsjett koster en halv milliard mer enn byrådets. Det handler om å redusere tallet på elever i klassene, øke innsatsen i barnevernet, få flere pleiende hender i eldreomsorgen, heve sosialhjelpsatsene og få ned bussprisene.

Storparten av SVs drømmebudsjett er saldert med hjelp av SVs statsbudsjett. Penger som ikke finnes, med andre ord.

I tillegg til drømmebudsjettet har SV utarbeidet et budsjett tilpasset virkelighetens kommuneøkonomi. Hvor stort det er og hvordan det ser ut, ville ikke SVs-toppene snakke om tirsdag.

Les mer om budsjettforslagene i BTs papirutgave onsdag.