Høyre har i sitt budsjett funnet 51 millioner mer til grunnskoleundervisning, seks millioner mer til de private barnehagene og 45 millioner til eldre og omsorgstrengende.

Samtidig sier Høyre nei til å øke eiendomsskatten og nei til å ta 27 millioner fra Hardangerbrofondet.

For å få dette til vil Høyre pirke i kårene for kommunens ansatte:

— Mye er sagt og skrevet om at Bergen har så mange heltidspolitikere. Hva da med det faktum at kommunen har 38 heltids tillitsvalgte? Spør Monica Mæland retorisk.

Tviholder på vervene

Men byrådets krav om å fjerne to kommunalråder avviser Høyre.

— Vi sitter på to komitéledere og det er viktige posisjoner for oss, slår hun fast.

Derimot vil Høyre redusere bydelstyreledernes jobb fra halv til 20 prosent, nedlegge byantikvaren, kutte i planavdelingen og skru opp egenandelen på kulturskolen.

Sykehjemmene blir pålagt å spare fem til 10 prosent på driftsutgiftene. Det tilsvarer den innsparingen kommunen er forespeilet når ISS CarePartner tar driften av Odinsvei og det nye sykehjemmet på Søreide. Også utgiftene til sosialhjelp skal ned.

— Hvorfor skal en gjennomsnitts sosialhjelpsmottaker gå på stønad et halvt år lenger i Bergen enn i Oslo? spør Mæland.

Pessimistisk

På investeringssiden vil Høyre holde tempoet i både skole- og sykehjemsutbygging. Ladegården og Ulsetskogen bør bygges ut, mens Godvik blir for dyrt, konstaterer Mæland.

Pengene til utbyggingene skaffer Høyre ved å selge unna kommunale selskaper og ta fra kassen i Tomteselskapet. Bergen Kino, BIR, Fløibanen og ByGarasjen - i løpet av noen år skal alt selges.

Høyre er rede til å forhandle med byrådspartiene. Men ser mørkt på mulighetene for en avtale:

— Til det er forskjellene oss imellom for store. I år flytter vi på 150 millioner i forhold til byrådets budsjett. Vi snakker ganske enkelt om en helt annen måte å drive kommune på.

SV er rede

Skulle forhandlingene med Høyre havarere, er SV rede, sier SVs Tom Skauge og Ragnhild Hedemann, som også la frem sitt budsjett i går.

SVs drømmebudsjett koster en halv milliard mer enn byrådets. Det handler om å redusere tallet på elever i klassene, øke innsatsen i barnevernet, få flere pleiende hender i eldreomsorgen, heve sosialhjelpsatsene og få ned bussprisene.

Det siste skal skje ved et spleiselag mellom by og fylke. SV foreslår å bruke 20 millioner neste år og regner med at den innsatsen igjen kan gjøre en busstur i Bergen til en 20-kroners-affære.

Storparten av SVs drømmebudsjett er saldert med hjelp av SVs statsbudsjett. Penger som ikke finnes, med andre ord. Men SV har også funnet 124 millioner ved å saumfare byrådets budsjett. Blant annet foreslår SV å spare 25 millioner ved å avvikle parlamentarismen og kutte 1,4 millioner til Brusselkontor.

Men heller ikke SV vil gi fra seg en kommunalråd.

— Vi foreslår i stedet å kutte kommunalrådslønnen fra 520.000 til 400.000 kroner og på den måten spare 840.000 kroner, sier Ragnhild Hedemann.

Eget forhandlingsbudsjett

I tillegg til drømmebudsjettet har SV utarbeidet et budsjett tilpasset virkelighetens kommuneøkonomi. Hvor stort det er og hvordan det ser ut, ville ikke SVs-toppene snakke om i går.

— Det sparer vi til forhandlingene, sier Tom Skauge.

Både Hedemann og Skauge skulle gjerne gjentatt suksessen fra høsten 2000, da SV inngikk budsjettavtale med byrådspartiene. Da bandt byrådet seg blant annet til et år uten konkurranseutsetting.

I fjor var det Frp som sikret byrådet flertall.